‘น้องเ วทย์มน’ทาย าท‘ดีเจแมน-ใบเตย’

‘น้องเ วทย์ม น’ ถูกถามหน้าเ หมือนใคร

ส ามีเปลี่ยนไป ติดกล้ องไว้เต็มบ้านเพื่อดูทาย าท ล่ าสุด ‘น้องเวทย์มน’ ทาย าท ‘ดีเจแมน-ใบเตย’ หลังห วงลูกหนั ก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัว

ที่น่ารักและแส นจะอบอุ่น สำหรับครอบครัวของดีเจแมน พัฒนพล และใบเตย อ าร์สย าม พร้อมทาย าทสุดน่ารัก
อย่ าง

น้องเ วทย์มน ดีเจแมนและใบเตย ได้เปิ ดใจว่า ตอนนี้พั ฒนาการของลูกสาวดีมาก ค่อนข้ างเรียนรู้ได้เร็ว ทั้งแววต าและกล้ ามเ นื้อต่ างๆ

ซึ่งดีเจแมนห วงน้องเ วทย์มนมาก ถึงขั้นไม่อย ากให้ลูกแต่งตัวเหมือนภรรย า แต่ภรรย าสาม ารถแต่งได้ เนื่องจากส ามีมีลูกสาวคนแรก

และไม่เคยค าดคิดว่าจะเจอการเช็ ดตัวและการอาบน้ำให้ลูกสาว พอดีเจแมนได้ทำครั้งแรกยอมรับว่ารู้สึกเ ขิน แต่มีหนึ่งความคิดกลับมา

คือพ่อแม่ดูแลเราตั้งแต่เ ด็ก ซึ่งพ่อแม่แต่ละคนต้องรักลูกของตนเองมาก ถ้าเราไปทำให้ลูกใครเ สียใ จมันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่มาก จึงรู้สึกการที่เด็ กเ กิดมา

เป็นสอนตนเองด้วย นอกจ ากนี้ใบเตยได้แ-ฉส ามีว่า ทุกครั้งที่ไปทำง าน ส ามีจะแอ บเอาผ้ าอ้อม ตุ๊กต า หรือเ สื้อลูกไปด้วย เนื่องจากเขาอย ากได้กลิ่นตลอ ดเวลา

และไม่เคยคิดว่าส ามีจะน่ารำค าญได้ขนาดนี้ ซึ่งบางครั้งเธอกับส ามีจะมีความคิดเห็นหลายอย่ างที่ไม่เหมือนกัน โดยส ามีจะมีคำถามตลอ ดว่า

ทำไมน้องเ วทย์มนสะอึ กบ่อย ร้oงไ ห้บ่อย ถ่ ายตลอ ด จ นถึงขั้นทะเ ลาะกันมาแล้ว ซึ่งทุกวันนี้ส ามีติดกล้องวงจ รปิ ดไว้ทั้งบ้าน

รวมถึงจัดเต็มสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์เพื่อไว้คุ้ มคร องน้องเ วทย์มน อีกทั้งยังมีเรื่องเ สื้อผ้าที่ขั-ดใจส ามี เพราะเขาอย ากให้ลูกแต่งตัวเ ท่ห์ๆ ใส่เสื้ อยื ดบ้าง

แต่ใบเตยกลับชอบให้น้องเ วทย์มนแต่งตัวแนวผู้หญิงหว านๆแต่งตัวแนวผู้หญิงหว านๆ ตอนนี้น้องเ วทย์มนหน้าเหมือนใคร ดีเจแมนได้เ ผยว่า

“หลายคนก็บอกว่าเหมือนผมบ้าง เหมือนคุณย่ า เหมือนใบเตย เหมือนน้องลุกซ์ (น้องใบเตย)” ใบเตย “คือคนจะบอกว่าเหมือนลุกซ์เยอะสุ ด 1 ปีผ่านไป

ก็ยังเ ถียงกันอยู่ว่าเหมือนใคร ได้พี่แมนหมดเลยตั้งแต่ป าก ผม เป็นคนผมเยอะ ไปทางพ่อเยอะ” ใบเตยภูมิใ จไหมที่ส ามีเ ปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่มีทาย าท

“ก็ดีใจค่ะ ความจริงพี่แมนเขาก็เสมอต้นเสมอปลายตลอ ดอยู่แล้ว แต่ว่าพอมีน้องเ วทย์มนก็เหมือนยิ่งติ ดหนั กมาก กลายเป็นว่าติดบ้านมากกว่าเดิม”

ตั้งแต่มีน้องเ วทย์มน ตั ดสิ นใจอำล าวงการเพื่อไปเป็นคุณแม่เต็มตัว “ก็ไม่เ ชิงขนาดนั้น พอหลังแต่งง านไม่นึ กว่าจะมีน้องได้เร็วขนาดนี้

พอมีเร็วก็เลยรู้สึกว่าเราจะเ ฟดตัวออกมา 1-2 ปี แล้วมีสถ านก ารณ์ปัจจุบันพอดี เลยเหมือนว่าได้หยุดทำง าน ตอนนี้ก็เกือบ 2 ปีแล้วที่ไม่ได้ร้oงเพลง”

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น