เพื่อลูก

กานต์ วิภากร ขอ เ สือให้พาไปตร วจสุ ขภาพจิ

หลังจากที่ เ สือ เสฏกานต์ ลูกชายของ เสก โลโซ และ กานต์ วิภากร ได้ให้สัมภ าษณ์กับสื่ อมวลช น  หลังจากที่ออกร ายการดั ง และได้ตอบถึงเรื่องที่อย ากจะให้แม่ไปตร วจสุ ขภา พจิ

ซึ่งกานต์ได้แ คปข้อความที่ลูกชายได้ให้สัมภ าษณ์มาโ พสต์ลงในอินสต าแ กรมของตัวเอง พร้อมกับเขียนแค ปชั่ นผ่านไปถึงลูกชายสุดที่รักว่าให้พาแม่ไปหาหม อเพื่อตร วจสุขภ าพจิว่า

“เสื อบอกเองนะครับว่าจะพาแม่ไปตร วจสุ ขภาพจ-ต มารับแม่ไปรพ นะครับแม่ต้องการตร วจจริงๆ ถ้ามีปั ญหาจริงๆ หวั งว่าเ สือคงจะดูแลแม่ให้ห ายป่-วยนะครับ

เพราะแม่ก็ไม่เคยตร วจ ก็ดีจะได้รั กษาถูกจุ ด วันพฤหัสนี้ที่รพ มณารมย์ บ่ายสองโมงนะครับ แม่ไม่ได้กลั วคนว่าแม่เป็นคนป่-วย ถ้าป่-วยจริงๆ ก็ดี เ สือจะได้ตอบแทนบุ ญคุณแม่ก็ครั้งนี่

ดูแลแม่ให้เป็นปกติ แม่สงส-ารเ สือคงลำบ-ากมาก ถ้าตร วจแล้วไม่เป็นจะได้เ ลิกกลั วแม่นะ เมื่อวานแม่ให้พ่อไ ลน์หาเ สือว่าชอบบ้านหลังไหน เ สือเลือกเลย

แม่จะไม่ยุ่ งเพราะบ้านทุกหลังเป็นชื่อเ สือทั้ง 4 หลัง ไม่มีของพ่อแม่เลยคะ ประเ ด็นที่แม่เข้าหาเสื อ ไม่อย ากให้ลำบ-าก รู้ไหมว่าพ่อแม่ร้oงไห้คิดถึง

และสงส-ารเ สือกับน้อง แล้วเ สือตอบพ่อยังไง ทำไมไม่พูดละ ไม่เป็นรัยค่ะ พฤหัสนี้บ่ายโมงตรงมารับแม่ที่บ้านพาไปตร วจสุ ขภ าพจ-ตต ามที่เ สือต้องการ

แล้วถ้าหม อวินิ จฉั ยว่าแม่ปกติก็คงเ ลิกกลั วแม่ใช่มั้ยคะ ต ามนี้นะครับ ไม่ต้องกลั วเพราะให้พ่อไปด้วยได้คะ เรื่องสื บบ้ า บอ ผญ หล อนปะครับพาไปตร วจด้วยก็ดีนะ

นี้ไม่ได้กลั วเลยถ้าไม่ได้ทำลายครอบครัวคนอื่น แม่ก็พร้อมคุยให้เข้าใจ สิ่งที่เ กิดขึ้น เ สือรู้ความจริงทุกอย่ างแต่เ สือถูกปั่ นตลอ ดเวลา

แม่ไม่มีเวลาไปปั่ นเ สือหรอก มาคุยกันเลยตัวๆ เพราะแม่บอกเ สือแล้วว่า มันจะอะไรนักหน ากับแม่ วุ่ นว าย แม่ทำง านหนั กทุกอย่ างเ สือรู้

 

เอาเรื่องนี้มาเค ลียร์กันด้วยว่าเ กิดอะไรขึ้นกันแน่ ไม่ต้ องการให้เ สือบ าป ด้วยความสั ตย์จริง  พ่อแม่แ ก่แล้ว เ สือต้องดูแลด้วย เพื่อตัวเ สือเอง

 

มารับนันทวันนะครับ ดีใจมากเลยที่จะได้เจอลูก ขอบคุณมากนะครับเสื อลูกแม่ หลังจ ากนั้น กานต์ วิภากร ก็ได้แ คปข้อความที่เ สือได้ให้สั มภ าษณ์กับสื่ อ เรื่องขึ้นค อนเสิ ร์ตกับพ่อ เสก โลโซ

และเขียนแค ปชั่ นอธิบายถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า “โ ถ ลูกแม่ ทุกคนรอเ สือมาเล่นค อนเ สิร์ตทุกง าน ตาร างโ ชว์ทุกง านมีเ สือตลอ ด ไม่มีใครตั ดออกเลย

อย่ าคิดอย่ างนั้น เ สือรู้ไหมลูกว่าที่แม่หาง านให้มากที่สุดเพื่อเ สือเป็นหลักนะครับ เ สือมาเล่นกัน โลโซ ได้เลยที่เชียงใหม่ พ่อแม่และทีมง านทุกคนรอการกลับมาของเ สือ ไม่มีการตั ดชื่อเ สือออกเลยครับ

พวกเราพร้อมสนั บสนุ นเ สือทุกอย่ างสุดชีวิ ต มาทำง านปกติ จะได้มีค่ า อยู่เ ฉยๆไม่ทำงา นนี้แปล กนะครับ เดี๋ยวจะลำบ-าก แม่เป็นห่-วง

ไ ฟท์บิ นแม่ก็จองแล้ว พ่อคงดีใจมาก พ่อแม่ไม่มีวันทิ้ งเ สือล้ าน เ ปอร์เ ซ็น เจอกันครับ ยังไม่ส าย อน าค ตของเราสำคัญที่สุดนะลูก จำไว้ ”

 

ขอบคุณ:ร า ย ก า ร คุ ย แ ซ่ บ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น