พ ระเอกใจบุญ

แม่โ คหลั่ งน้ำต า พ ระเอกใจบุญช่วยไ ถ่ชีวิ ต จากโ รงฆ่–าสั ตว์

แม่โคหลั่ งน้ำต า พ ระเอกใจบุญช่วยไ ถ่ชีวิ ต จ ากโ รงฆ่–าสั ตว์ ด้วยอานิส งส์ของการไ ถ่ชีวิตโ คกระบือ จะทำให้เป็นผู้ที่มีอ ายุที่ยื นย าวปร าศจ ากทุ-กข์

โ ร ค ภั ย ร่ า ง ก า ยแข็งแ รงสมบูรณ์ อั้ม อธิชาติ ไ ถ่ชีวิ ตโคกำลังตั้งท้ องจากโ ร ง ฆ่–าสั ตว์โคน้ำต าไ หลพร ากได้ชีวิ ตใหม่เป็นเรื่องร าวดีๆ

ที่พ ระเอกหนุ่มกล้ ามใหญ่ อั้ม อธิช าติ ที่ใช้เวลาว่างจ ากการทำง านไปปฏิบั ติธ รรมที่วัดนิมิตรโ พธิญ าณ จังหวัดอุดรธานี

โดยเ จ้าตัวได้โ พสต์ภาพลงในอินสต าแ กรมว่าได้อยู่ค้ างคืนนอนที่วัดระหว่างปฏิบั ติธ รรมในครั้งนี้ นอกจ ากนี้ยังได้ไ ถ่ชีวิ ตโ คเwศเ มียหนึ่งตัวจากโ รงฆ่–าสั ตว์ให้มีชีวิ ตใหม่

“ไ ถ่ชีวิ ตโค 2 ตัว มาจ ากโ รงฆ่–าสั ตว์ ตัวนี้กำลังท้ อง 4 เดือน สายต าของเค้าดูอ่อนโ ยนมากๆๆ.. อนุโ มทนาผู้ร่วมบุญทุกคนนะครับ”

จากคลิ ปได้เห็นว่าโคตัวนี้น้ำต าไ หลรับรู้ได้ถึงชีวิ ตใหม่ของตัวเอง หลายคนเห็นต่ างซ าบซึ้ งไปด้วยเลยจริงๆ
อนุโ มทนาบุญด้วยนะคะ

ขอให้มีแต่เรื่องดีๆ เข้ามานะจ๊ะ “วันที่ชีวิ ตไม่ข าดทุ-น คือ วันที่ทำบุญ และให้อภั ย วันที่ชีวิ ตมีกำไ-ร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี”

ภาพจาก IG: atichart9

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *