รักต่ างวั ย 40 ปี

รักต่ างวั ย 40 ปี เปิดใจหนุ่ม 18 ต ามจี บสาว 58 กว่า 3 เดือน จ นได้คบหาเป็นแฟนกัน

ความรักนั้นสาม ารถเ กิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่จำเป็นว่าจะเป็นใคร หรืออ ายุเท่าไหร่ ทุกคนสาม ารถมีความรักกันได้เท่าเ ทียมกัน

เราอย ากนำมาเสนอในครั้งนี้เรียกว่าแสดงให้เห็นได้อย่ างชั ดเจ นเลยว่าความรักนั้นมันไม่จำกั ดอ ายุเลยทีเดียวเรื่องร าวดังกล่าวเป็นเรื่องความรักต่ างวั ย

ที่เรียกว่าต่ างกันถึง 40 ปี เลยทีเดียว โดยเป็นเรื่องร าวของ เวฟ หนุ่มน้อยอ ายุ 18 ปี และ คุณพรของเขาที่มีอ ายุ 58 ปี โดยเขาได้นำเรื่องร าว

ความรักของเขามาเล่าผ่ านโ ซเ ชียลมีเดียวว่า ทั้งคู่คบหากันมาได้ 11 เดือนแล้ว แต่เพิ่งจะมาเจอตัวกันแบบเป็นๆ ได้ไม่นาน ถึงแม้การคบกัน

จะมีปั ญหาหรืออุ ป ส ร ร คบ้างแต่ว่าทั้งคู่ก็มีความเข้าใจ เข้าใจความรู้สึ กของกันและกัน จึงทำให้ทั้งคู่สาม ารถคบกันได้อย่ างย าวนานเกือบจะ 1 ปี

แม้ว่าอ ายุจะห่ างกันเ กือบ 20 ปี นอกจากนั้นทั้งคู่ยังเ ผยว่า เจอกันจ ากไ ลฟ์ของ ติ๊ กต๊ อก โดยฝั่ งคุณพรเป็นคนไ ลฟ์อยู่ โดยเ วฟได้เข้ามาดูทุกวัน

เหมือนรู้เวลาไ ลฟ์ของคุณพร เพราะเมื่อคุณพรไ ลฟ์ทีไรก็จะเห็นเ วฟเข้ามาดูตลอ ดถึง 3 เดือน โดยเ วฟเป็นคนจี บคุณพรก่อนนั่นเอง

เรื่องร าวของทั้งคู่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ไ ว รั ลและกลายเป็นที่พูดถึงบนโ ลกโ ซเ ชียล โดยเฉพาะ ติ๊ กต๊ อกเป็นอย่ างมาก โดยคลิ ปที่พวกเขาลงใน ติ๊ กต๊ อก นั้นเรียกว่าได้รับความสนใจทะล ุ หลั กล้ า น ย อ ดเข้าชมทุกคลิ ปเลยทีเดียว

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น