คว ามจริง”เวียร์”

‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’ คุยสาวหม วย พักรีส อร์ตห รูภูเก็ต

เ คลื่อนไ หวหลังมู ฟออน พักรีส อร์ตห รูภูเก็ต ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’ เปิดตัวแฟนหม วย ลั่ น “ออกกับของเก่า อินกับของใหม่”หนุ่มโสดหม าดๆที่มีคนกำลังคุยๆ อย่ าง เวียร์ ศุกลวัฒน์ หลังห ายหน้าห ายต าจากการอั พเดตอินสต าแ กรมไปนาน

ล่ าสุดในช่ วงเทศก าลแห่งความสุ ข อย่ าง วันขึ้นปีใหม่ หนุ่มเวียร์ก็คั มแ บคกลับมามีความเ คลื่อนไ หวอีกครั้ง
ด้วยการ

โ พสต์ภาพใหม่แบบสุดต๊ าชโ ชว์ท่ อนบนเล่นน้ำ อ วดซิ กแ พคแน่นและเ ฟิร์มในทริ ปปีใหม่เ ที่ยวภูเก็ตสุดฟิน

โดยหนุ่มเวียร์แ คปชั่ นว่า “Out with the old, In with the new  May you all be happy the whole year through.”

“Happy New Year! thanks for having me here ” (ออกกับของเก่า อินกับของใหม่)

(ขอให้ทุกท่านมีความสุ ขตลอ ดทั้ งปี สวั สดีปีใหม่  ขอบคุณที่มีฉันอยู่ที่นี่ ) ออกมาพูดถึงเรื่องความรักที่ต้องเ ลิกร าไปเป็นที่เรียบร้ อย

สำหรับ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ที่ออกมาให้สัมภ าษณ์เปิดใ จ ถึงก รณีการเ ลิกร ากับอดี ตแฟนสาว เบลล่ า ร าณี เป็นครั้งแรกโดยยื นยันว่าที่เ ลิกร ากันไม่มีมื อที่สาม และกับ พลอย ภัทรากร ก็ไม่ได้เ กี่ยวกับเรื่องนี้ว อนอย่ าโ ยง พร้อมยอมรับว่าตอนนี้มู ฟออนและมีคนคุยใหม่แล้วเป็นสาวนอกวงก าร พี่บอย วันบันเทิง นักข่ าวบันเทิงชื่อดังที่เป็นคนแรกที่ออกเ ผยป-มการเ ลิกร าของคู่ เวียร์-เบลล่ า ก็ได้ออกมาเ มาท์ถึงข่ าวนี้ด้วย แต่ที่ทำเอาหูผึ่ งก็คือเรื่องสาวคนใหม่ของหนุ่มเวียร์นั้นคือใคร ซึ่งพี่บอยหลุ ดป ากเ มาท์ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นสาวสวย หม วย เป็นคนนอกวงก าร รู้จักและเป็นเพื่อนกับเ วียร์มานานแล้ว พี่บอยยังบอกว่า พ ระเอกหลายคนโตขึ้น

มาเจอแสงสีความวุ่ นว ายต่ าง ๆ มาตลอ ดชีวิ ต จ นบางครั้งการไปเจอคนนอกวงก ารนิสัยเป็นคนสง บ ๆ เย็น ๆ ที่ให้ความเย็นใจ

ได้ก็มีความสุ ขกับตรงนั้น เป็นความสบ ายใจ ไม่ต้องระแว ดระวั ง จึงไม่แ ปลกที่พ ระเอกหลายคนจะไปคบหากับคนนอกวงก าร

สังเ กตง่ าย ๆ พ ระเอกดัง ๆ ส่วนมากมักจะมีแฟนเป็นคนนอกวงก าร ส่วนเรื่องจะมีรีเ ทิร์นกับ เบลล่ า ไหม พี่บอยก็บอกว่า ไม่มีคำว่ารีเ ทิร์น

เพราะอีกคนหนึ่งเขามู ฟออนไปแล้ว คือกลับมาเหมือนเดิมไ ม่ได้อีกแล้ว ไม่ใช่ต่ างคนต่ างโสดแล้วถอยมาทบทวนไม่ใช่

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น