ลู กกี่คนก็ทิ้ งหมดไม่อย ากเ ลี้ยง

แม่ทิ้ งลูกวั ย 10 เดือนข้ างถนน บอกช าวบ้านหน้าต าเ ฉย มีลู กกี่คนก็ทิ้ งหมด ไม่อย ากเ ลี้ยง

เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 4 ม.ค. 65 ผู้สื่ อข่ าวเดินท างลงพื้นที่ตร วจสอบบริเ วณคันกั้ นน้ำคลองต าคล้ าย ห มู่ 10 ตำบลบางบัวท อง อำเภอบางบัวท อง

จังหวัดนนทบุรี หลังผู้ใช้เ ฟซบุ๊ กร ายหนึ่ง โ พสต์ข้อความในโ ลกออนไ ลน์ว่า ไปแล้วจ้า มันเลือกเดินจ ากไปแบบไม่หั นกลับมามองลู กสั กนิด

แบบนี้เรียกว่าไรได้วะ เ ชี้ย #ส ง ส-า รเ ด็ ก# พบนางสาวสุพัตร า อ ายุ 24 ปี ผู้ที่โ พสต์เรื่องร าวในเ ฟซบุ๊ ก โดยนางสาวสุพัตร า

เปิดเ ผยว่า ขณะตนเองกำลังจะขับรถกลับบ้าน เห็นน้องเขานอนดิ้ นอยู่แต่ตัวแม่เห็นเดินไปไหนก็ไม่รู้ ตนเลยให้น้องอุ้-มเข้าไปที่บ้าน

สั กพักนึงแม่เขาก็เดินว นกลับมา ตนจึงถามว่าจะเอายังไงกับลู ก แม่เขาก็บอกว่าไม่เอาแล้ว ทิ้ ง ตนจึงเลยโทรหามู ลนิธิ แม่เขาก็บอกว่าโทรไปเลย

เขาไม่เ ลี้ยง เขาไม่เอา ตนก็ไม่เคยเห็นแม่เขา ไม่ใช่คนแถวนี้ ตนเพิ่งกลับมาบ้านวันนี้ก็เพิ่งเห็น ก็ไม่รู้ว่าเขามาป้วนเ ปี้ยนที่นี่นานหรือยัง

เ ด็กเพิ่งจะอ ายุ 10 – 11 เดือน ตนกับน้องคงต้องดูแลจ น ถึงเช้ากว่าเ จ้าหน้าที่จะมา โทรแ จ้งเ จ้าหน้าที่หลายหน่ วยง าน รวมทั้งตำร วจ

แล้วเขาก็บอกว่าให้รอถึงเช้าเพราะตอนนี้มันไม่ใช่เวลา ตนอย ากให้มู ลนิธิไหนก็ได้เข้ามาช่วยเ หลือเอาน้องไปดูแลด้วย

เพราะแม่เขาก็ไม่อยู่แล้ว ไม่รู้ว่าจะว นกลับมาอีกหรือเปล่า ตนไม่เคยเจอเ หตุก ารณ์แบบนี้ นี่เป็นครั้งแรก เห็นเ ด็กแล้วรู้สึกส ง ส า รมาก

ไม่กล้ าให้แม่เขาไปเลยก ลั วแม่เขาจะไปทำอะไร ตอนนั้นตนได้ให้แม่เขาเขียนบันทึกเป็นลายลั กษณ์อักษรว่าไม่ต้องการลู กคนนี้จริงๆ

เหรอ เขาก็บอกว่าไ ม่ต้ องการแล้ว เขามีลู กกี่คนก็ทิ้ งหม ดแหละ ตนบอกว่าเช้าจะม อบให้เ จ้าหน้าที่สงเ ค ร า ะห์เอาไปดูแลนะ เขาก็บอกว่าเอาไปเถอะ เขาไ ม่เอาแล้ว

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *