“น้องอินเตอร์”ทำสำเ ร็จแล้ว

“น้องอินเตอร์”ทำสำเ ร็จแล้ว

เ ชื่อว่าหลายคนคงรู้จัก และคุ้นหน้าคุ้นต าเป็นอย่ างดี สำหรับนักแสดงรุ่นเล็กมากความสาม ารถ

อย่ าง “น้องอินเตอร์ รุ่งรดา” ที่โ ลดแล่นอยู่ในวงก ารบันเทิงมานานหลายปี ตั้งแต่อ ายุเพียงแค่

ห้าข วบ มีผลง านการแสดงดังมาแล้วมากมาย ด้วยความน่ารัก และความเป็นธรร มช าติ

รวมไปถึงฝ ีมือการแสดงที่ไม่ธ รรมดา ทำให้เจ้าตัวกล ายเป็นที่รู้จัก และเป็นขวัญใจแฟนละคร

หลายคน แ ถมยังมีง านเข้ามาแบบไม่ข าดสายเลย แม้จะอ ายุน้อย แต่เจ้าตัวก็สาม ารถเป็นเสาหลัก

ของค รอบครัวได้ ด้วยวั ยเพียงแค่แปดข วบเท่านั้น ล่ าสุดเ จ้าตัวซื้ อรถแบบจ่ ายสดให้กับคุณพ่อ

และคุณแม่ได้สำเร็จ แ ถมยังสาม ารถส่งเ สียน้องเรียนได้อีกด้วย สร้ างความภาคภูมิใ จให้กับ

ค รอบครัวไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะชอบที่จะได้เรียนรู้ และได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ทำให้เ จ้าตัวมี

ความสุ ขอย่ างมากกับสิ่งที่ได้ทำอยู่ในตอนนี้ นอกจ ากนี้เ จ้าตัวก็ยังเป็นที่รักของเหล่ านักแสดง

ที่ได้ร่วมง านด้วย เพราะความเป็นมืออาชี พ และเป็นคนที่เต็มที่กับทุกบ ทที่ได้รับทำให้เ จ้าตัว

ทำมันออกมาได้ด้วยดี เรียกได้ว่าอ ายุน้อย แต่มากความสาม ารถจริงๆ เป็นเพราะว่าที่ผ่านมา

ค รอบครัวได้อยู่เ คียงข้ าง และสนั บสนุ นทุกอย่ างที่เ จ้าตัวอย ากจะทำ พร้อมเปิ ดโอก าสให้

บุ ตรสาวตัวน้อยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ ทำให้เ จ้าตัวกลายเป็นคนกล้ าแสดงออก และมีความ

มั่นใ จในตัวเอง แม้จะต้องทำง าน แ ถมยังต้องเรียนไปด้วย แต่ก็ไม่ทำให้การเรียนออกมาไม่ดี

เพราะเ จ้าตัวให้ความสำคัญกับการเรียนเป็นอันดั นแรกเสมอ ต้องชื่นชมในความน่ารักของเ จ้าตัวจริงๆค่ะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *