อาลั ยทห ารพร าน

 จนท.ดั-บ 1 เ จ็บ 2 นาย

เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 3 มกราค ม ผู้สื่ อข่ าวรายง านว่า มีคนร้ ายไม่ทราบจำน วน ใช้อาวุ-ธปื-นสงคร ามยิ–งใส่จุดตร วจ/จุดสกั ด บริเ วณหน้าฐ านปฏิบั-ติการ ร้ อย.ท พ.4513 ฉ ก.ท พ.45

ทำให้เ จ้าหน้าที่ (จนท.) เ สียชีวิ ต จำน วน 1 นาย และได้รับบ าดเ–จ็บ 2 นาย นำส่ง รพ.ระแงะ ทราบชื่อดังนี้

1.ส.ต.เอกชัย มูเก็ม เ สียชีวิ ตในที่เ กิดเ หตุ
2.อส.ทพ.ม งคล อัญยะประเสริฐ ได้รับบ าดเ จ็บ นำส่ง รพ.ระแงะ
3.อส.ทพ.นันทวัฒน์ ท องใหญ่ ได้รับบ าดเ จ็บ นำส่ง รพ.ระแงะ

โดยบริเ วณที่เ กิดเ–หตุคือถนนสาย 4026 บ้านลาแป ห มู่ 2 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส พิกั ด R-G 0348 5 5 ร ายละเ อียดเพิ่มเติมจะร ายง านให้ทราบต่อไป

 

ขอแสดงความเ สี ย ใ จ กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ครั้งนี้ด้วยน่ะครับ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *