30 ปี ที่ไม่สามารถทำได้

“ทิดสมปอง” ห อบเ งินแ สนกลับบ้าน กร าบแม่ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

“ทิดสมปอง” กลับบ้านกร าบแม่ครั้งแรกในรอบ 30 ปี หอบเ งินแ สนก้ อนแรกจ ากการไลฟ์ส ดข-ายสินค้ ามามอบเป็นของขวัญวันเ กิด

หลังจ ากเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 พ ระมหาสมปอง ต าลปุตฺโต ได้ล าสิ กขาจากผ้าเ หลือง หันหน้าเข้าสู่การเป็นฆร าวาส กลับมาใช้ชื่อ

นายสมปอง นครไธสง พร้อมกับให้สัมภ-าษณ์ว่า ต่อจากนี้จะใช้ชื่อ แม่ปอง ต ามที่ได้มีการนำเสนอข่ าวไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่ าสุด (2 ม.ค. 64) มีร ายงานว่า แม่ปอง หรือ อดี ตพ ระมหาสมปอง ได้เดินท างกลับบ้านเ กิดที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อกร าบขอพร แม่ต าล นครไธสง

เนื่องในวันเ กิดแม่ต าลที่อ ายุครบ 75 ปี โดยที่เwจ แม่ปอง ได้มีการไ ลฟ์สด อดี ตพ ระมหาสมปอง หอมแม่ หอบเ งินแ สนที่ได้จ ากการไลฟ์ส ด

ข-ายสินค้ าก้ อนแรก มามอบให้เป็นของขวัญวันเ กิด และนำเค้กมาอวยพรวันเ กิดแม่ต าลด้วย พร้อมกันนี้ อดี ตพ ระมหาสมปอง

ได้ก้ มกร าบแม่ต าล โดยอดี ตพ ระมหาสมปองระบุว่า นี่เป็นการกร าบแม่ในรอบ 30 ปี ซึ่งคุณแม่ต าล นครไธสง ก็ได้ลู บหัว

อดี ตพ ระมหาสมปอง พร้อมกับอวยพรให้ร่ำร-วย จากนั้นได้ร่วมกันร้ องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่ต าลอย่ างมีความสุ ข

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *