“อ๊อฟ พงษ์พัฒน์”มีภรรย าดูแลอย่ างดี

เปิดภาพล่ าสุด อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ หลังป่.วยมีภรรย า แดง ธัญญ า ดูแลอย่ างดี

เปิดภาพล่ าสุด “อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” หลังป่-วยมีภรรย า “แดง ธัญญ า วชิรบรรจง” ดูแลอย่ างดี พาดูพลุฉล องปีใหม่

หลายคนคงจำกันได้สำหรับกร ณีข่ าวของผู้กำกับฝ ีมือดีอย่ าง อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ที่ได้ล้มป่-วยด้วยอาก าร

เ ส้นเลืoดในสม องตี-บ ซึ่งถือว่าอาก ารหนั กพอสมควร จ นทำให้ต้องนอนพักรั กษาตัวและทำก ายภ าพบำบั-ดอยู่ใน

โ รงพย าบาลเป็นระยะเวลานาน โดยมีภรรย า แดง ธัญญ า โสภณ และลูกสาว น้องบีบี เอกนรี วชิรบรรจง คอยดูแลอยู่ไม่ห่ าง

ซึ่งต้องบอกเลยว่าอาก ารป่-วย อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ นั้นดีขึ้นต ามลำดับ จ นปัจจุบันสาม ารถกลับมาใช้ชีวิ ตได้อย่ างปกติ

และเริ่มกลับมาออกง านได้อีกครั้งหลังจ ากที่อาก ารป่-วยของเจ้าตัวดีขึ้น และตลอ ดเวลาที่รั กษาอาก ารป่-วยทางด้าน

แดง ธัญญา ก็ดูแลส ามีเป็นอย่ างดีเคียงข้ างไม่ห่าง คอยเป็นกำลังใจจ น อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ นั้นอาก ารดีขึ้น ง านนี้คงต้อง

บอกเลยว่านี่แหละที่เขาเรียกว่ารักแท้ ในย ามลำบ ากแค่ไหนก็ไม่ทิ้ งกัน ล่ าสุดทางด้ าน แดง ธัญญ า ได้ออกมาเ ผยภาพล่ าสุด อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ โดยทั้งคู่ได้พากันไปดูพลุที่พัทย า ซึ่งต้องบอกเลยว่าสีหน้าเ จ้าตัวส ดใสมาก

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น