กร ะต่าย-ครูไพบู ลย์เข้าพิ ธีแต่งงานตามประเ พณีoีส านแล้ววันนี้

กร ะต่าย-ครูไพบู ลย์เข้าพิ ธีแต่งงานตามประเ พณีoีส านแล้ววันนี้

หลังจากเ กิดเรื่องด ร าม่าอื้ อฉ าวไปเมื่อเดือนก่อน สำหรับครอบค รัวของนักร้องสาว กร ะต่าย พรรณนิภาและ ครูไพบู ลย์ แ สงเดือน ที่หลังฟันฝ่ ากร ะแ สวิพ ากษ์วิจ ารณ์ได้แล้วทั้งคู่ก็เดินหน้าอ วดรูปครอบค รัวน่ารักอ บอุ่นให้แฟนๆได้ชมกัน

ล่าสุ ดวันนี้ (27 ส.ค.64)ในโ ซ เ  ชี ย ลของกร ะต่ายและครูไพบู ลย์ก็ได้มีการโ พสต์พิ ธีส มร สในแบบคนoีสาน ผู้ข้อไม้ข้อมือตามธ รรมเนี ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยจดทะเบี ยนส มร สและได้ห ย่ากันเพื่อรอเวลาจะกลับมาจดทะเบี ยนและจัดงานม งค ลอย่ างถูกต้องตามปร ะเ พณีใหม่อีกครั้งนึง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น