ชีวิ ตจริงเป็นหล านเจ้าพระย า

ชีวิ ตล่ าสุด  ‘น้ำเ งิน บุญหนั ก’

ถือเป็นนักแสดงอาวุโ สมากฝ ีมืออีกคนของวงการบันเทิง สำหรับ น้ำเ งิน บุญหนั ก หรือ สวง จารุวิจิ ตร

มีชื่อเล่นว่า เปี๊ยก อ ายุ 80 ปี เป็นทั้ง นักแสดงและนักพ ากย์ช าวไทยเข้าสู่วงการการแสดงครั้งแรกเมื่อปี 2499

จากการชั กนำของ ม.ล.ทร งสอ างค์ ทิฆัมพร ผลง านแรกคือภ าพยนตร์เรื่อง ส-าปสวรรค์ วันนี้เจ้าตัว

ออกร ายการ มาอั พเดตเรื่องร าวชีวิ ตตัวเองเ ผยชีวิ ตในวงการเกือบ 70 ปี แ ถมเจ้าตัวยังเ ชื่ออีกว่าชีวิ ตนี้เ กิด  มา

เพื่อเป็นนักแสดงเท่านั้น ป้าน้ำเ งินได้แสดงละครโทรทั ศน์ด้วย ได้รับบทบ าทเด่น เป็นต้นว่า กระสื อย ายสาย ใน

ละครเรื่อง “กระสื-อ” ทางช่ องหล ากสี เมื่อสูงวั ยขึ้นจึงเปลี่ยนไปรับบ-ทเป็นนักแสดงประกอบและนักแสดงสมท-บ

เช่น ในละครเรื่อง ม นต์รัก เมื่อ พ.ศ. 2538”  ได้รับโอก าสนี้ร่วมย้ อนวันวานของนักแสดงอาวุโ สท่านนี้โดยเล่า ชีวิต

ต วงการบันเทิงให้ฟังอย่ างอารมณ์ดีว่าไม่รู้เหมือนกันว่า การแสดงมาจ ากคือก็เล่นไปเรื่อยๆ แล้วอาจจะเป็นที่ด วง

คือพรสว-รรค์บวก ที่คุณปู่ท่านเป็นพ ระย า หรือว่าคุณพ ระอยู่กับรั ชกาลที่ 6 จากที่เคยอ่านต ามประวัติของท่านนะคะ

คุณปู่ก็เหมือนเป็นมือขวา เป็นคนจัดเรื่องเขียนละคร น่าจะมีจากตรงนี้ด้วย ท่านได้เ หรียญพ ระราชท านเต็มเลยอยู่

ที่บ้าน แล้วนามสกุ ลเดิมของเรา “จารุวิจิ ตร” เป็นนามสกุ ลพ ระราชท านจากรั ชกาลที่ 6 ก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะได้

ศิลปิ นมาจากคุณปู่ คุณพ่อรับร าชการ ไม่ได้มีอะไรที่เ กี่ยวกับการแสดง ทุกวันนี้ยังคิดนะว่าน่าจะมาจากคุณปู่

พี่น้องไม่ได้มีใครเลยที่ชอบทางด้ านนี้ โ ผล่มาคนเดียว คุณพ่อคุณแม่และที่บ้านเขาก็ไม่ได้มายุ่-ง

ในเรื่องของง านร ายได้ในตอนนั้น สมัยนั้นค่ าตัวก็ไม่ได้กี่ตั งค์หรอก ก็เหมือนว่ามีร ายได้ไว้ใช้เองโดยไม่ร บกวน

ทางบ้านมากกว่า เล่าให้ฟังต่อว่าตอนนี้แม่เกือบ 80 ปี แล้วนะแต่ขับรถมาเองขับตลอ ดเลย ตอนที่แม่เข้าวงก าร

แม่ ไปไหนแม่ก็ไปคนเดียวมันก็เลยชิน ทุกวันแม่ปล งแล้ว คนเราอยู่ไม่ถึงร้ อย ชีวิ ตเราสั้น อย ากไปไหนไป อย ากกิ นไรก็กิ นมันให้อิ่ม

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *