ปิดตำน าน27 ปี

“ตั๊ก ศิริพร” โ พสต์อำล า “ร ายการม าสเตอร์คีย์” ปิดตำน าน 27 ปี ขอจดจำตลอ ดชีวิ ต

ล่ าสุดตลกสาวสวยอย่ าง “ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด” นั้นก็ได้โ พสต์ไ อจีอำล า “ร ายการมาสเ ตอร์คีย์” ปิดตำน าน 27 ปี ขอจ ดจำตลอ ดชีวิ ต


ต้องบอกว่าทำเอาแฟนๆต่ างใจห าย เมื่อ ปิดตำน าน “ร ายการมาสเ ตอร์คีย์” หลังสร้ างรอยยิ้มให้คนไทยนานถึง 27 ปี

โดยร ายการเ ทปล่ าสุด “มาสเ ตอร์คีย์ ยินดีต้อนรับ” พิ-ธีกรอย่ าง “นีโน่ เมทนี” นั้นก็ได้ออกมาร้ องเพลงร่วมกับ “จตุรงค์”

และ “ตั๊ก ศิริพร” โดยร้ องเพลงไม่ต้องมีคำบรรย าย เพื่อถ่ ายทอ ดความรู้สึกที่มีต่อร ายการม าสเตอร์คีย์ มาตลอ ดระยะเวลา 27 ปี

อีกทั้งในช่ วงท้ าย “นีโน่ เมทนี” ก็ได้กล่ าวความรู้สึกว่า “ต้องขอขอบคุณแฟนๆร ายการทุกท่าน ที่ติดต ามร ายการมา 27

ปีจริงๆ ก่อนจากกันก็ไม่มีอะไร นอกจากจะอ วยพรวันปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุ ข ประส-บความสำเร็จและความเจริญ

ในนามของบริษั ททีวีธันเ ดอร์จำกั ดมห าช น ขอให้ทุกสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ อำน วยแ ก่ท่านไม่เ  จ็บไม่จ น

ให้ทุกคนแ คล้วคล าดปลอ ดภั-ยจากโ–รคร้–ายนี้และขอให้ทุกคนอยู่อย่ างเป็นสุ ข” ล่ าสุดตลกสาวสวยอย่ าง “ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอ ด”

นั้นก็ได้โ พสต์ไ-อจีอำล า “ร ายการมาสเ ตอร์คีย์” ปิดตำน าน 27 ปี ขอจดจำตลอ ดชีวิ ต! ซึ่งง านนี้เธอนั้นก็ได้ระบุข้อความว่า

“ดีใจและภูมิใจที่สุ ดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในตำน านของร ายการที่ยืนย าวเ คียงคู่ประชาช นมาถึง27ปี..masterke y .พี่ตั๊ก

จะเก็บความทร งจำอันแ สนภูมิใจนี้ไปตลอ ดชีวิ ตเลยค่ะ” ท่ามกล างช าวเน็ตที่เข้ามาเเสดงความคิดเห็นใจห ายต ามๆกัน

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *