“แอนนา”เ ผยโ ฉมภรรย าใหม่

คฤห าสน์ห รู ‘แอนนา ชวนชื่น’ เ ผยโ ฉมภรรย าใหม่

ลั่ นคู่ชีวิ ตสุดใจกว้ าง ยอมพาไปส่งให้ถึงที่ คฤห าสน์ห รู ‘แอนนา ชวนชื่น’ ขอสั่ งเ สีย-เ ผยโ ฉมหน้าภรรย าคนที่ 5
ศิลปินตลก

“แอนนา ชวนชื่น หรืออเนก อินทะจันทร์” ที่ใครๆ คงคุ้นเคยกับมุกตลกพูดไทยแบบไม่ชัดจ นทำให้ความหม ายของคำนั้นๆ

ผิดไป เช่นคำว่าถูกต้อง เป็น ถั่วต้ ม หรือน้ำส้ม เป็นน้ำส้.วม เห็นกลับมามีผลง านอีกครั้ง เราเลยชวนคุยเรื่องบ้านเพราะเข้า

ไปดูในไ-อจีส่วนตัวเห็นบ้านสวยน่าอยู่ บ้านหลังนี้คุณแอนนาซื้oมาได้ประมาณ 4 ปีในร าคาประมาณ 8 ล้ านบาn

ไม่รวมค่ าตกแต่ง ที่เลือกห มู่บ้านนี้เพราะทำเลสะด วกสาม ารถเดินทางไปได้ทุกทิ ศทาง บ้านหลังนี้คุณแอนนาพักอาศัยอยู่กับภรรย า

เพียงสองคน เพราะลูกๆ ที่โตและมีครอบครัวก็แ ยกย้ ายกันไปอยู่แบบส่วนตัว คุณแอนนาเล่าว่าภรรย าตนเองเป็นคนเลือกบ้าน

หลังนี้เพราะถูกใจเ ลข 19 ซึ่งเป็นเ ลขที่บ้าน จากนั้นตนเองกับภรรย าก็ช่วยกันออกแบบตกแต่งบ้านด้วยตัวเองโดยใช้ง-บ

ประมาณไปทั้งหม ดประมาณ 2 ล้ านบาn นอกจากนี้เมื่อประมาณ 3 ปีก่อนคุณแอนนารู้สึกว่าง านของตัวเองลดลงจึงไปเ ชิญซิ นแ ส

ให้มาดูฮ วงจุ้ ยที่บ้านจึงได้รับคำแนะนำให้ปรั บฮ วงจุ้ย ต ามจุดต่ างๆ ในบ้านทั้งเรื่องของประตู หัวเตียง ฯลฯ ซึ่งคุณแอนนาก็ลอง

ปรั บต ามคำแนะนำของซิ นแ ส ผลปร ากฏว่ามีง านเข้ามาทันที อีกเรื่องหนึ่งที่คุณแอนนาและภรรย าให้ความสำคัญมาก

คือการออกแบบตกแต่งสวนน อกบ้าน รอบๆ ตัวบ้านคุณแอนนาเ น้นปลูกไม้ม งคลไม่ว่าจะเป็นต้นขนุ น มะยม ด าวเ รือง เ ฟื่องฟ้า ฯลฯ

โดยเฉพาะต้นขนุนพั นธุ์ทว ายปีเดียว ที่ตอนแรกตั้งใจซื้oมาปลูกเพื่อให้หนุ นนำเรื่องง านและชื่อเ สียง แต่พอปลูกไปไม่นานขนุ นเริ่มอoก

ลูกด-กเต็มต้น เมื่อเก็บผลรับประท าน กลับได้ขนุ นรสช าติดีทั้งหวาน ทั้งกรอบ เมื่อตัดแจกเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านถูกใจเริ่มถามว่า

เป็นขนุนพั นธุ์อะไร จากขนุนที่ตั้งใจปลูกเพราะเป็นไม้ม งคลจึงกลายเป็นไม้ผ ลของบ้าน และความพิเ ศษของขนุนพั นธุ์

นี้คือปลูกเพียง 1 ปีก็ได้ท านผลของมัน บ้านของสองคนต าย ายหลังนี้จึงน่าอยู่ พอถึงวันหยุดลูกๆ ก็จะมารวมตัวรับประท านอาหาร

ร่วมกันที่บ้าน เห็นแล้วช่ างเป็นความสุ ขเล็กๆ ของครอบครัวศิลปิ นตลกคนนี้จริงๆ ทำไมถึงไม่ชอบเปิดตัวภรรย า ? แอนนา : เค้าเป็นคนมีโ ลกส่วนตัว

เค้าไม่อย ากดั งอะ ขนาดร ายการไปถ่ายที่บ้านกล้องจั-บมาที่เค้า เค้าหลบเลย เค้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่ างในร่าJกายเรา

ข าดเค้าเราไปไม่ได้ sายได้ทั้งหม-ดเราเอาไปให้เค้า เค้าก็จะดูแลค่าใช้จ่ๅยทุกสิ่ง ทุกอย่ างเลย เค้าไม่เคยเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเลย

เค้าอยากได้อะไรขอเรา เคยให้เค้า 20 เ ปอร์เ ซ็นต์ ของsายได้เราทั้งหม ด เค้าเก็บได้ 1-2 แ-สนนะ เวลาเราช็-อตเราก็เอาของเค้ามา

เค้าบอกไม่จำเป็นต้องให้หรอก เพราะบั ตรเคsดิตอยู่กับเค้า อย ากได้อะไรเค้าก็ไปรู ด ภรรย าคนนี้ใจกว้ างถึงกับให้พี่ไปซื้oกินได้เลยเหรอ ?

แอนนา : จริง เค้าบอกว่าถึงไม่ให้ไป มันก็แ อบไป ให้มันไปแล้วสบายใจดี / แสดงว่าเค้ารู้ ? แอนนา : รู้ เราขอเค้าไปเลย

แสดงว่าทุกครั้งที่ไปพี่ต้องขอเค้ าก่อน ? แอนนา : เราก็บอกว่าวันนี้เราอย ากoาบน้ำเ หลือเกิน แล้วทำไมไม่oาบ ไม่มีใครถ ูหลังให้

อย ากล งอ่าJ เค้าก็ให้ตัJค์ไปเลย เค้าก็บอกว่าให้ไปที่ห รู ๆ เลย เพราะเรามีชื่ อเ สียงแล้ว ไปที่กระจoก ๆ อ ายเค้า
บางวันเ มียถึงขนาด

ขับรถไปส่งสถ านที่นั้น นั่งรอในรถแล้วรับกลับเลย ? แอนนา : ใช่ เค้าจะไปนั่งรอที่นั่นเลย เราบอกว่าเราอ าย ให้เค้าไปรอที่ห้ างเ สร็จแล้วค่อยโทร.หากัน

คู่ส ามีภรรย ากันก็ต้องมีนั่นกันบ้าง การที่เราไปทำแบบนี้ภรรย าไม่ได้เ ติมเ ต็มให้เราเหรอ ? แอนนา : เค้าบอกกับเราตั้งแต่ครั้งแรก

ที่เจอกันแล้วว่า ถึงเราไม่มีoะไรกับเค้า เค้ามีความสุ ขกับการดูแลเรา แต่เรื่องนี้เพิ่งมาคุยกันตอนหลัง เพราะว่าเค้าไม่มีความสุ ข

กับเราอะ เรามีoะไsกับเค้าแล้วเหมือนเราไปทsมานเค้า เค้าเลยปล่อยเราตรงนี้ แต่สั ญญ าว่าห้ ามเลี้ยJดู ไม่ต้องส่งเป็นsายเดือน

ซื้oนั่นนี่โน่น ให้ไปเ ที่ยวxมอนว๑ครั้งเดียวจบ แต่บางทีเค้าให้เงิuมาไปเ ที่ยวพี่ก็ไม่ไปนะ เ สียด าย ก็เก็บเงิuไว้

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *