อาลั ยยิ่ง

สุดเ ศร้า “กวินทร์” สู ญเ สียคุณพ่อจากโ-รคม ะเ  ร็ง ก่อนเ กมนัดชิ-งฯ ซู ซู กิ คัพ

“ตอง” กวินทร์ ผู้รั กษาประตูทีมช าติไทย ต้องพบกับความเ ศร้าที่สุดในชีวิ ต หลังต้องสู ญเ สียคุณพ่อไปอย่ างไ  ม่มีวันกลับจ ากโ-รคม ะเ ร็ง

ก่อนหน้านี้ กวินทร์ ธ รรมสัจจานันท์ ต้องออกจ ากแ คมป์ทีมช าติไทยชั่ วคราวเพื่อบินกลับไทย หลังทร าบข่ าวว่าคุณพ่อ

ป่–วยเป็นโ-รคมะเ-ร็ง จ นต้องเข้ารั กษาตัวที่โ รงพย าบาล ทำให้เจ้าตัวตั ดสินใ จบินกลับมาดูแลคุณพ่อร าว 10 วัน

ก่อนห วนเข้าสู่แ คมป์ช้างศึ กอีกครั้ง เพื่อช่วยที มในตอนรอบรองฯ และนัดชิ งชนะเ ลิศ แต่ล่ าสุดมีร ายงานว่า คุณพ่อ

ประมวล ธ รรมสัจจานันท์ ของ “ตอง” กวินทร์ ธ รรมสัจจานันท์ ได้เ สียชีวิ ตลงแล้วอย่ างสง-บด้วยโ-รคม ะเ ร็ง ที่โ รงพย าบาลเกษมร าษฎร์

บางแค และเ จ้าตัวก็ได้รับทราบข่ าวร้ ายดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ครอบครัวจะรอให้ กวินทร์ เสร็จสิ้ นภ ารกิ จรับใช้ช าติ ในศึ กฟุตบอล

ซู ซู กิ คัพ 2020 หลังวันที่ 3 มกราค.ม จึงจะมีการประกอบพิ-ธีศ-wของคุณพ่อต่อไป.

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *