คนทำง า นมักไม่ก้าวหน้าเพราะไม่มีเวลาเสนอหน้าประจ บเจ้ าน าย

คนทำง า นมักไม่ก้าวหน้าเพราะไม่มีเวลาเสนอหน้าประจ บเจ้ าน าย

เรื่องเล่าที่ทำให้สะท้อนถึงสั งค มการทำง า นที่เป็นอยู่ในทุกยุคสมัย วันนี้จะมาเล่าเรื่องของคว ายและหม า ที่สะท้อนให้เห็นว่าคนที่เสนอหน้านั้นมักได้ดีกว่าคนทำ ง า นจะเป็นอย่ างไรไปติดตามกันเลยชาวนาสมัยก่อนนิยมใช้คว า ย ไถนาเพื่อเพาะปลูกข้าว เคยสงสัยกันไหมว่า

ทำไมค วาย ที่ไถนาอาหารที่ได้กินจึงไม่ใช่ข้าว แต่ห ม าที่ไม่ได้ออกแ รงทำนากลับได้กิ นข้าวอย่ างอิ่ม ห นำสำราญ ลองมาฟังเรื่องเล่าค วายทำนา หม ากินข้าว แล้วคุณจะเข้าใจเ หตุผลว่าเป็นเพราะอะไรในสมัยอดีตกาลนานมาแล้วสมัยที่เหล่าสั ต ว์ยังคงสามารถพูดจาสื่ อส ารกันได้

ชาวนาคนหนึ่งได้เลี้ยงสั ต ว์ 2 ตัว คือ ค ว า ย กับ ห ม า ในแต่ละวันสั ต ว์ทั้งสองตัวจะมีหน้าที่คือการออกไปทำนาตั้งแต่เช้าตรู่ โดยพอถึงเวลาใกล้เที่ยง ชาวนาจะออกไปตรวจดูความเรียบร้อยอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ค ว า ย และห ม า ออกไปทำนาแต่เช้าตามปกติ

โดยที่ค ว า ยจะเป็นคนไถนาทำนาอย่ างขยันขันแ ข็งเดินวนไปมาจ นไถจ นหมดค ว า ย ก็ทั้งเหนื่อยและหมดแ รง จึงไปอาบน้ำล้างตัวและนอนพักใ ต้ต้นไม้ใหญ่ ส่วนห ม าตั้งแต่มาถึงที่นาก็เอาแต่นอน พอเห็นว่าใกล้จะเที่ยง เป็นเวลาที่ชาวนาจะต้องมาตรวจงາน

ก็รีบลุกออกไปเดินย่ำบนผืนนาที่ค ว า ยได้ไถพ ร ว นไว้จนทั่วทำให้ท้องนามีแต่รอยเท้าห ม าเมื่อชาวนามาถึง หมาก็รีบวิ่งไปหาด้วยเ นื้อตัวที่เ ปื้อนไปด้วยโ คลนและบอกว่าตนได้ไถนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเห นื่อยจนสายตัวแ ทบขາด ชาวนาชื่นชมมาเป็นการใหญ่

แต่พอชาวนามองไปเห็น ค ว า ย ที่นอนหลับอย่ างสบายใจใ ต้ต้นไม้ใหญ่ก็รู้สึกโ มโ หจึงเข้าไปต่อว่าเจ้ ามันขี้เ กี ย จไม่สมควรได้กิ นข้าว ต่อจากนี้ไปให้ไปกิ นห ญ้ าแทนข้าวและลงโ ท ษด้วยการให้นอนในคอกที่ชื้ นแ ฉะ ส่วน ห ม า เจ้ าขยันขันแข็งช่ วยคนทำนาต่อจากนี้ให้กิ นอยู่แบบเดียวกับคนนอนในบ้านที่อบอุ่น

นี่แหละคือสาเ หตุที่ทำไมค ว า ย ถึงกินห ญ้ าและ ห ม า ได้กินข้าวในยุ คปัจจุบันหากเปรียบกับการทำ ง า น เ ชื่อว่าหลายคนคงพบเจอคนประเภทเดียวกับห ม าที่ชอบทำง า นเอาหน้าชอบประจบเ จ้าน ายชอบพูดมากกว่าลงมื อทำ ทำให้มักจะได้รับคำชื่นชมหรือการได้รับการเลื่อนขั้นได้ดีกว่าได้รับเ งินเดือนมากกว่าคนที่ทำง า นຫนั ก

แต่ก็เช่นกันมีอีกหลายคนที่ทำง า นຫนักมาก ซื่อสั ต ว์กับง า นที่ทำเช่นเดียวกันกับค ว า ยก้มหน้าก้มต าทำห น้ าที่ของตนเอง โดยไม่ได้คิดเรื่องการเสนอผลง า นหรือแสดงความสามารถที่ตนมีออกมาให้คนอื่นได้เห็น จึงมักถูกเอาเปรียบอยู่เป็นประจำ และถูกมองว่าเป็นคนขี้เ กี ย จอยู่เสมอ

ขอบคุณแ หล่งที่มา: Gotoknow

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *