จำใ จต้องเอาสมบั ติเก่ามาหากิ น

บ้าน ‘หนึ่ง มาฬิศร์’ เ ผยสาเ หตุเอาสมบั ติเก่ามาหากิน

ยังจำเขาคนนี้กันได้อยู่ไหม อดี ตพ ระเอกละครพื้นบ้าน หรือละครจั-กรๆ วงศ์ๆ ประจำช่ องมากสีหล ายคนคงนึกถึง
ผู้ชายคนนี้

‘หนึ่ง มาฬิศร์ เชยโสภณ’ ทีต้องบอกว่าเป็นพ ระเอกละครพื้นบ้านที่คุ้นหน้าคุ้นต ากันเป็นอย่ างดี นอกจากนี้

ด้วยยุ คสมั ยที่ผั นเ ปลี่ยนไป ก็มีนักแสดงหน้าใหม่ๆ มาเรื่อยๆ อีกทั้ง ‘หนึ่ง มาฬิศร์’ ก็มีจุ ดพลิ กผั นของชีวิ ตจากหน้ามื อ

เป็นหลังมื อเลยทีเดียว จ นทำให้เขาตั ดสินใจกลับตัวเป็นคนใหม่หลังหลงผิ ด ทำให้คิดได้ จ นมาถึงปัจจุบันในวั ย 50 ปี


กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังเจ้าตัว ‘หนึ่ง มาฬิศร์ เชยโสภณ’ ประก าศต ามหาเจ้ าของใหม่ หลังจ ากค้นเจอมรด-ก สมบั-ติ

ที่พ่อแม่เก็บไว้ให้ เกือบพั น ล. แต่เขาขอแค่เพียง 20 ล. เท่านั้น จ นกระทั่ งเรื่องราวได้ถูกพูดถึงอย่ างมาก จ น

‘หนึ่ง มาฬิศร์ เชยโสภณ’ ได้ออกมาชี้แ จงแล้วว่า “ตอนพ่อไม่อยู่แล้ว เราก็ยังพอมีตั-งค์ที่เป็นมรด-กตกทอ ดมาให้ บวกกับ

ของส่วนตัวเราด้วย แล้วก็เริ่มทำกิ จก ารของตัวเอง ปร ากฏว่ามันไม่สำเร็จสุดท้ ายก็หม-ดไปกับตรงนั้น พอสมควรเลย แต่เรา

ก็คิดว่าไมเป็นไรเรายังมีง านละครมันคงเ ลี้ยงชี พเราต่อไปได้ เราก็มีความค าดหวั ง แต่ปร ากฏว่าช่ วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราพี คสุดๆ


ละครแ น่นสุดๆ ละก็ห ายไปเลย ไม่มีเลยย าวๆ ส่วนเรื่องที่เอาสมบั-ติเก่าของพ่อแม่มาประก าศตรงนั้น คือมันเป็นเรื่องของสถ าน


การณ์ที่กำลังเ กิดขึ้นในปัจจุบัน แล้วในเ พจสถ าบันเก่าที่ผมเคยเรียน ก็คือเ พจธ รรมศ าสตร์ เขาก็ฝ ากร้ านกัน มันดูแล้วสนุกดีก็

เลยแบบอย ากโ พสต์บ้าง แต่ที่ประก าศออกไปคือเรามีจริงๆ เป็นที่ดินแถวเชียงใหม่จริงๆ ประก าศหาเ จ้าของใหม่อยู่แล้ว เราก็


เขียนเป็นเรื่องตลกไปปร ากฏว่ามีสื่ อดึ งเอาไปเล่น ทำน องที่ว่าเราเอามรด-กมาหากิน” ทั้งนี้ทางด้ านชีวิ ตในวงการบันเทิง ‘หนึ่ง มาฬิศร์’

เ ผยว่า “ตอนเข้ามาก็เล่นละครทั่วไป ผ่านไป 3 ปีก็มาเล่นจักรวงศ์เล่นเป็นพ ระเอก เราก็มีฐ านคนดูจ ากละครมาแล้วส่วนหนึ่งด้วย


กล ายมาเป็นมาผ ลตอบรับดีมาก เรื่องที่พุ่ งสุดๆ เยอะที่สุ ดคือด าบเ จ็ดสีมณีเ จ็ดแสง ตอนนั้นถือว่า

พี คมากประมาณ 4-5 ปี ช่วงนั้นถ่ ายจั กรวงศ์ ละครเย็น ละครหลังข่ าวด้วย”

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *