“เอ๋”เต็มใจทำเพื่อลู ก

ทาย าททั้ง 4 ‘เอ๋ ปิยะดา’ หลังสมบั ติชิ้นเดียวห ายไป

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนคุ้นหน้าต ากันอย่ างดีในละครพื้นบ้านอย่ าง เอ๋ ปิยะดา เพ็ญจินดา

ปัจจุบันอ ายุ 57 ปี เ กิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2507 เป็นนักแสดงช าวไทยสังกั ดบริษั ท ดีด้ๅ วิดีโอ

โปรดั กชั่น จำกั ดและช่ องหล ากสี เ กิดที่กรุงเ ทพมห านคร โดยทางด้ านชีวิ ตส่วนตัว เอ๋ ปิยะดา

เคยส มรสกับส ามี มีทาย าทด้วยกัน 4 คน ก่อนจะขอจบทางรักกับส ามี และเ ลี้ยงบุ ตรเอง

โดยเธอเคยให้สัมภ าษณ์อย่ างเปิดใจว่า เราได้แต่งง านมีลุก ซึ่งคนจะไม่ค่อยทราบ แล้วมักจะมีคนมาถามว่า

พี่เอ๋เคยแต่งง านเหรอ ก็เลยบอกว่าเคยสิ เอ๋มีลุกด้วย เพราะตอนแต่งง านข่ าวก็ไม่ค่อยมี

ตอนนั้นเราไม่ทราบวิธีการว่าต้องทำยังไง ออกสื่-อเหรอ เราคิดแค่ว่า เรารักกันเราก็แต่งง านกัน

ซึ่งพอหลังจากแต่งง านแล้ว พอวันหนึ่งเราไปด้วยกันไม่รอ ดก็เลยแ ยกท างกัน ทำให้เรา รู้สึกว่าเราเริ่มเติบโต

ขึ้นนะ เพราะตอนนั้นเหมือนเรายังไม่รู้จักความรักดีเท่าที่ควร เมื่อเรามีลุกแล้วก็โ ชคดีอีกที่ได้ลุกดี

คนโตลุกสาวอ ายุ 23 ปี เรียนจบที่เอแบค คนที่สองลุกชาย 21 ปี เรียนเอแบค คนที่สามลุกชาย 18 ปี

เรียน ที่ม.มหิดล  คนที่สี่ลุกชาย 10 ข วบ แม้ตอนนี้จะแ ยกทางกันอยู่กับส ามี แต่ก็ยังเจอไปมาหาสู่กันเป็นเพื่อนกัน

อยู่เป็นอะไร ที่เข้าใจใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้ แต่ต้องเข้าใจนะ ทุกอย่ างเหมือนจะใช่นะ โอเค แต่สุดท้ ายแล้ว

ก็ไม่ใช่ แต่เราก็เป็นครอบครัว ที่มีความสุ ขนะคะ ถึงจะไม่ได้เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน เราแฮปปี้ที่จะแ ยกกัน

อยู่มากกว่า นัดรวมพลเจอกันต ามโอกาสสำคัญๆ  นอกจากนี้เธอยังเ ผยว่าหลังแ ยกทางส ามียังเหลือ

สมบั-ติเพียงชิ้ นเดียวนั่น คือรถย นต์แล้วก็โดนคนขโมeไป รถห–ายอีกเรียก ได้ว่าถาโ ถมมาในครั้งเดียวเลย

แต่อย่ างไรก็ตามเธอเองก็สาม ารถ ผ่านมาได้ ซึ่งเรียกได้ว่าเธอนั้นเป็น

แม่สุดแ กร่งมากเลยทีเดียว ทั้งนี้หากใครอย ากติด ามชีวิ ต ของเธอสาม ารถต ามได้ที่ไ-อจี

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น