“น้องมายู”ทำสำเร็จแล้ว

“น้องมายู” ตั้งใจจ นทำสำเร็จ

เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับพิ ธีกรสาวน้อยช่ างพูด “น้องมายู” บุตรสาวสุดที่รักของคุณพ่อ “หนุ่ม กรรชัย”


และแม่ “เมย์ ปทิดา” เรียกได้ว่าก้าวต ามรอยคุณพ่อมาติดๆสำหรับงา นพิ ธีการที่คุณพ่อทำออกมา


ได้เป็นอย่ างดีมีคนชื่นชอบกันทั่ วบ้านทั่ วเมือ งด้วยการพูดและการคิดต่ างๆดูรู้เรื่องนั้นจริงเหมือนตัวเอง


อยู่ในเ หตุก ารณ์นั้นจริงๆ เป็นคุณพ่อที่มากความสาม ารถไม่น้อยเลยนะคะเนี่ย ส่วนคุณแม่เมย์ก็ไม่ต่ าง


กันทำให้ทั้งคู่โ ลดแ ล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานาน ไม่แ ปลกใจเลยที่น้องมายูทั้งน่ารักและมีความสาม ารถ


ไม่น้อยเลยทีเดียว และล่ าสุดก็สร้ างความภูมิใ จให้กับพ่อแม่เป็นอย่ างมากโดยเฉพาะคุณแม่ที่ได้อว ด


ภาพบุตรสาวแล้วบอกว่าน้องทำได้ เพราะน้องมายูคว้ าร างวัลเรียนดีมาให้ครอบครัวได้สำเร็จทำเอา


คุณพ่อคุณแม่ยิ้มไม่หยุดกันเลยทีเดียว แบบนี้ต้องภูมิใจและยินดีแทนคุณพ่อคุณแม่จริงๆเลยนะคะเนี่ย


แม่เมย์ก็บอกว่าร างวัลนี้ทำให้เห็นว่ามายูตั้งใจเรียนและเต็มที่มากๆ แถมยังได้ร างวัลประจำชั้นที่น้อง


มายูเองไม่คิดว่าตัวเองจะได้ ไม่ย่อท้ อจริงๆเลยนะคะสำหรับสาวน้อยคนนี้ เชื่อว่าอนาค ตต้องไปได้ดี


แน่นอน บอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆ ฉ ายแววนางเอกคนใหม่แต่เล็กเลยล่ะค่ะทั้งสวยและเก่งแบบนี้

บอกเลยว่าเดินเข้าวงการบันเทิงได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะ ต้องนับถื อพ่อและแม่จริงๆที่เ ลี้ยงน้องมาได้อย่ างมี


คุณภ าพขนาดนี้ ซึ่งก็เป็นหนูน้อยอีกคนที่เราได้เห็นพั ฒนาการมาตั้งแต่เล็กๆ หนูน้อยที่คอยสร้ างสีสีน


ในร ายการตอบคำถามที่มาพร้อมกับพ่อหนุ่ม มีความเป็นธ ร ร ม ช า ติมากๆ ทำให้แฟนๆยกหัวใ จให้เธอ

ไม่น้อยเลยทีเดียว จ นปัจจุบันก็เริ่มโตแล้วมาแต่ก็ยังมาพร้อมกับความสดใสสมวั ยไม่ต่ างจ ากเดิมเลย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น