เปิดทาย าท‘ต๋อย’ที่ได้รับมรด ก

ทายาททั้ง 2 ‘ต๋อย ไตรภพ’

จากทน ายความ มาเข้าวงการบันเทิง เป็นพิ ธีกรมือหนึ่ง เ จ้าตัวบอกว่า ไม่เคยชอบอาชี พนี้เลย แต่เรารักในสิ่งที่ทำ

และต้อง ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด จ นก้ าวเข้ามาเป็นอีกหนึ่งพิ ธีกรแถวหน้าของเ มืองไทยเลยทีเดียว ที่หลายๆ

คนคงคุ้นหน้าต าเขาเป็นอย่ างดี สำหรับ ‘ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์’ ที่นอกจากความรักกับภรรย า

‘อาแตง พิจิตรา’ แล้วยังมีทาย าทสื บสกุ ลอีก 2 คน นั่นคือ ‘ตูน พัทธยศ ลิมปพัทธ์’ บุตรชายคนแรก

และทาย าทบุตรสาว ‘ตาล ไตรตรา ลิมปพัทธ์’ ปัจจุบันทาย าททั้ง 2 ก็แต่งง าน มีครอบครัวกันหมดแล้ว

แถมยังผั นตัวมาเป็นเ บื้องหลังช่วยง านคุณพ่อ ‘ต๋อย ไตรภพ ลิมปพัทธ์’ อีกด้วย ทั้งนี้ ‘ต๋อย ไตรภพ’

หัวหน้าครอบครัวเ ผยเรื่องร าวเ กี่ยวกับชีวิ ตคนทำง าน และชีวิ ตหน้าครอบครัวไว้ว่า “เดิมทีตอนแต่งง านกัน

ผมถามแตงว่าจะเลือกชีวิ ต แบบไหน มีบ้านหลังเล็ก ๆ หลังนึง มีที่หน้าบ้านนิดหน่อย มีรถคันเล็ก ๆ คันนึง

พี่เ ช็ดรถแฮปปี้มีความสุ ข กับบ้านหลังใ หญ่ๆ แล้ว มีรถหลายคัน ผมถามเขา เขาบอกเลือกอย่ างหลัง

เขาบอกโอเค ผมทำให้ ผมมีความมั่นใจตั้งแต่ไหน แต่ไรแล้วว่าผมทำได้ วันนึง ผมมาทำกิ จการ

จ นกระทั่ งมันเยอะขึ้น เขาก็ถามว่าพอหรือยัง ให้หยุด ผมบอกหยุดไม่ได้ เขาบอกว่าเธอเลือกง านมากกว่า

ครอบครัวแล้วนะ ผมบอกใช่ แล้วเขาบอกว่าระหว่างง านกับครอบครัวเธอจะเลือกอะไร ผมก็บอกว่าเลือกง าน

เขาพูดว่าทำไมถึงพูดอย่ างนี้ เธอเป็นคนทำให้ มันเ กิด ผมก็ย้อนหลังเล่าเรื่องนี้เขาก็นึกได้ ฉันขี่หลังเสือแล้ว

ฉันลงไม่ได้ ฉันต้องเ ลี้ยงคน เมื่อก่อนฉันเ ลี้ยงคนอยู่คนเดียวคือเธอ ต่อมาฉันต้องเ ลี้ยงคนอีก 50 คน 100 คน

แล้ววันนึงเธอบอกให้เ ลิกเ ลี้ยงคนพวกนี้ฉันเ ลิกไม่ได้ ต้องบอกให้เขาเข้าใจ” นอกจากนี้ ‘ต๋อย ไตรภพ’

ก็ตั้งใจสร้ างบ้าน 3-4 หลัง ติดกันในรั้ วเดียว เพื่อให้ได้อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ พร้อมหน้า โดย ‘ต๋อย ไตรภพ’ เ ผยว่า “เรื่องการเ ลี้ยงบุ ตรผม

ผมบอกเลยว่า เขาจะทำอะไรได้ทุกอย่ าง ขอให้เป็นคนดี อย่ ายุ่งเ กี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีต่ างๆ ก็ไม่เห็นจะมีอะไรให้เ สีย

ผมบอกเขาผมว่า ตั-งค์ที่พ่อทำไว้ ให้เขาไม่ต้องทำง านเลยนะ กินไปชั่-วชีวิ ตเลย และทาย าทบุตรหลาน

ของเขาก็ไม่หม ดด้วย ถ้าพวกเขาไม่เอาไปทำในสิ่งไม่ดี เราพูดแค่นี้สอนแค่นี้เลย”

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น