ไม่คิดว่าจะทำแ บบนี้

ความรู้รอบตัวเเ ท่งเ  หล็กย าวติดประตูในห้องน้ำมีประโ ยชน์แบบนี้

เ ชื่อว่าหลายคนก็ต้องเข้าใจเหมือนกันกับเวลาที่เข้าห้องน้ำแล้วจะเห็นแท่งย าวๆ โ ผล่ออกมาก็นึกว่าให้เราไว้ห้อยกระเ ป๋าหรือของต่ างๆ

ที่หิ้ วเข้าไป แต่ความจริงแล้ว แท่งนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อให้ห้อยกระเ ป๋าแต่ทำมาเพื่อป้องกันการกระแ ทรกของประตูนั้นเอง

บริษั ท ผู้ผลิ ตออกมาเปิดเ ผยความจริงก็ทำให้กระจ่ างว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย ที่สังเ กตได้ชัดคือจะมีด้ามที่ยื่ นออกมาเป็นแนวตรง

กับด้านล่ างที่มีตะขอโ ค้งงออยู่ด้วยกัน ทำให้หลายคนอ-ดสงสัยไม่ได้ว่าตกลงจะแ ขวนของยังไงกันแน่
ทำไมคิดไ อเดีย

แบบนี้ใช้ไม่สะด วกเลย คิดไอเดียแบบนี้ออกมาได้ยังไง ใช้ ง า น ลำบ า กม าก จึงมีชาว เ น ต คนหนึ่งออกมาให้ความเห็นว่า

ก็เwราะมันไม่ได้เอาไว้แ ขวนมันเอาไว้ใช้ป้ องกันการโจ s กssมไงเล่า จ ากนั้นก็มีคำถามและข้อถ-กเ-ถียงกันขึ้นมามากม าย

จ นมีสื่ อต่ างช าติเดินทางไปเ ยี่ยมบริษั ท ออกแบบเพื่อถามถึงวั ตถุประส-งค์ที่แท้จริงของการคิดค้นออกแบบตะขอชนิดนี้ขึ้นมา

และได้คำตอบมาแบบนี้

1 แท่งย า วเหล็กนี้ ปล ายแท่ง ย า ว จะมีย างค่อนข้ างนุ่มอยู่แท่งนี้คือที่กันประตูกระแท-กกับผนั งห้องน้ำ อย่ างไ รเล่า

2 ส่วนตะข อที่อยู่ด้านล่ างที่มีลักษณะโค้งนั้น นั่นแหล่ะ คือ ที่แ ขวนสัมภ าระ ทั้งนี้การออกแบบ ให้เป็นแบบนี้นั้น ยังมีอีกเ หตผล

หนึ่งซึ่งก็คือ เพื่อป้ องกันการโ จรกssม โดยถ้าคุณแ ขวนกระเ ป๋าไว้ในห้องน้ำ แล้วมีโ จ ร ขโ ม ย จากข้างนอก ดึงกระเป๋าไปก็จะติดแ ท่งเ หล็ก ย า ว

ขว างไว้อยู่ เห็นไหมคะจริงๆเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นและคิดมันอาจจะมีประโ ยชน์มากกว่า เช่นกับแ ท่งย าวในห้องน้ำนั้น

ไม่ใช่แค่ห้ อยกระเ ป๋าได้อย่ างเดียว แต่ยังกันประตูกระแ ทรก และยังรั กษาความปลอ ดภั ยในการขโ–มยได้อีกด้วย

หวั งว่าจะเป็นประโ ยชน์แ ก่หลายคน และทำให้หลายคนหายส งสัยนะคะ

แหล่งที่มา: LI E K R, baansuann.com

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น