พ่อจะคอยให้กำลังใ จลูกนะ

สุ ดอบอุ่น พ่อห่ านให้กำลังใจลูกน้อยถึงขอบเ ตียง รอผ่-าตั ดเอาล วดออกช่ องท้ อง

โ รงพย าบาลสั ตว์พนาลัย เ ผยภาพสุดอบอุ่นเมื่อพ่อห่ านให้กำลังใจลูกน้อย ผ่–าตั ดเอาล วดออกช่ องท้ อง พร้อมสแ ตนด์บ ายให้เลืoดอยู่ใกล้ ๆ

ในโ ลกออนไ ลน์ต่ างมีการแ ชร์เรื่องร าวสุดน่ารัก จากเ พจเ ฟซบุ๊ก “โ รงพย าบาลสั ตว์พนาลั-ย ซึ่งได้มีการโwสต์ภาพของห่ านพ่อลูก

เมื่อลูกสาวต้องผ่–าตั ดเอาล วดในช่ องท้ องออก พ่อห่ านก็มาให้กำลังใจ พร้อมสแ ตนด์บ ายให้เลืoดลูกสาวอยู่ใกล้ๆ

ซึ่งสร้ างความประทั-บใจแ ก่ช าวเ น็ตเป็นอย่ างมาก โดยทางโ รงพย าบาลสั ตว์พนาลั ย ได้มีการระบุข้อความว่า เมื่อลูกสาวมา

ผ่–าตั ดเอาล วดในช่ องท้ องออก คุณพ่อก็มาให้กำลังใ จ พร้อมสแ ตนบายให้เลืoดน่ารักชะมั-ด #อบอุ่นวุ้ ย #โ รงพย าบาลสั-ตว์พนาลั ย”

ต่อมาท าง โ รงพย า บ า ลสั-ตว์พนาลั ย ได้มีการอัพเ ดตอาก ารล่ าสุดลูกห่ านสาว พบว่าตอนนี้สาม ารถวิ่งได้แล้ว โดยมีเ จ้าของมารับกลับ

บ้ านเป็นที่เรียบร้ อย ซึ่งได้มีการระบุข้อความว่า “หลังผ่–าตั ดเอาล วดออก วันเดียววิ่งปร๋ อเลยยย คุณพ่อ คุณแม่มารับกลับแล้วน้าาา

อย่ าไปซ นกินอะไรซ ี้ซั้ ววอีกนะลูกกก #โ รงพย าบ าลสั ตว์พนาลั ย” ทั้งนี้ หลังจากเรื่องร าวเหล่ านี้ได้ถูกเ ผยแwร่ไป

ก็มีช าวเ น็ตเข้ามาแ ห่แ ชร์พร้อมทั้งคอมเ มนต์ชื่นชมในความน่ารักของห่ านพ่อลูก และอ วยพรให้น้องห่ านนั้นแข็งแ รงจากการผ่—าตัดอีกด้วย

ขอบคุณ:โ รงพย าบาลสั ตว์พนาลั ย

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *