น้องมะลิมีคนดูแ ลแล้ว

น้องมะลิมีคนดูแล

มีเรื่องให้น่ายินดีอย่ างต่อเนื่องสำหรับครอบครัวแม่ “โบว์ แวนด้า” คุณแม่สาวสวยมากความสาม ารถ

เรียกได้ว่าทำได้ดีทุกบท แม้กระทั้งบทในชีวิ ตจริงที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ของบุตรทั้งสอง “น้องออโต้” และ

“น้องมะลิ”ด วงใจของสาวโบว์โดยเฉพาะน้องมะลิที่ไม่นานมานี้ก็ได้แสดงฝ ีมือจ นได้รับเลือกแสดงละคร

แถมยังได้บทนางเอกตอนเล็กๆอีกด้วย ไม่ธ รรมดาเลยนะคะเนี่ย สาวน้อยคนนี้เคยบอกว่าตัวเองอย าก

เป็นเหมือนพ่ออย่ าง “ปอ ทฤษฎี” เดินทางสายบันเทิงจ นในที่สุดเธอก็ทำได้จริงๆเ ชื่อว่าหลายๆคนต้อง

ภูมิในในหนูน้อยคนนี้แน่นอนเลยล่ะค่ะ และนอกจากการแสดงแล้วน้องมะลิยังชื่นชอบในการเต้นอีกด้วย

จากที่เราได้เห็นน้องโ ชว์สเ ต็ปในโ ซเ ซียลอยู่บ่อย ซึ่งคุณแม่อย่ างโบว์แวนด้าก็สนั บสนุ นเต็มที่อย ากเรียน

ก็ได้เรียนเห็นชอบทำกิจก รรมแบบนี้การเรียนก็ดีไม่แ พ้กันเลย เพราะแม่โบว์ส่งน้องมะลิเรียนโ รงเรียน

อินเ ตอร์ที่แน่นอนว่าเรื่องภาษ าต้องไม่เป็นสองรองใครอย่ างแน่นอนถึงแม้ว่าค่ าเ ทอมจะค่ อนข้างสูงก็เถอะ

แถมเป็นโ รงเรียนที่พ่อปอเลือกไว้ให้ก่อนหน้านี้ด้วยถึงต้องทำง านเยอะกว่าเดิมแม่โบว์คนนี้ก็ยอมที่จะให้เรียน

ที่นี่ต่อไป และมีเรื่องที่แม่โบว์ดีใจมากๆไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้ใหญ่ใจดีอย่ าง “คุณศุภชัย” ผู้ดูแลกิ  จก ารชื่อดัง

สนั บสนุ นเรื่องทุ-นการศึ กษาของน้องจ นจบปริญญ าโทโดยไม่มีข้อแม้ใดๆอีกด้วย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและดีใจ

กับหนูน้อยคนเก่งอย่ างน้องมะลิมากๆเลยล่ะค่ะ ช่วยแม่โบว์ได้เยอะเลยด้วย น้องทั้งเก่งและมีความพย าย ามขนาดนี้

ไม่แ ปลกใจเลยที่จะทำให้ผู้ใหญ่ยื่ นมือเข้าช่วยและคอยสนั บสนุ น เ ชื่อว่าหลายคนก็อย ากเห็นอนาค ตที่สดใส

ของสาวน้อยคนนี้แน่นอน ยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวคุณแม่โบว์ผ่ านทุกเรื่องไปได้อย่ างมีความสุ ขนะคะ

น้องมะลิ

น้องมะลิ

น้องมะลิ

น้องมะลิ

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น