สาวโ วย กล่ องสุ่ มพิมรี่พาย

สาวโ วย กล่ องสุ่ มพิมรี่พาย รัก1 ได้ของไม่คุ้ มร าคา เจอโ ละเ ครื่องสำอ างตล าดนัด

สาวโ วยหนั ก กล่ องสุ่ มพิมรี่พายรัก1 ได้ของไม่คุ้ มค่ ากับร าคาที่จ่ าย 2หมื่ นบ.

เจอโ ละเ ครื่องสำอ างตล าดนัด ถามจะให้ 3 นาทีเ ปลี่ยนสีปาก 3 สี ในช่ วงนี้ดูเหมือน

พิมรี่พาย จะเจอดร าม่ าเข้ามาไม่หยุด ล่ าสุด กล่ องสุ มพิมรี่พาย รหั ส รัก1 ร าคา1หมื่ นบ

ก็มีดร าม่ าเ กิดขึ้นมาอีกเช่นกัน เมื่อมีผู้ใช้เ ฟซบุ๊ กร ายหนึ่งได้ออกมาโ พสต์ไม่พอใ จ

หลังสั่ งซื้ อกล่ องสุ่มรหั ส รัก1 ไปจำน วน 2 กล่ อง ร วมเป็นเ งิน 2หมื่ นบ

ระบุว่าของที่ได้นั้นไม่คุ้ มค่ ากับร าคาที่จ่ าย  มีแต่เ ครื่องสำอ างร าคาถูกที่อั ดแ น่นมา

ให้จ นเหมือนโ ละสิ นค้ า และท องที่ใส่มาบางมาก พร้อมกับมีการแ ท็กไปยัง พิมรี่พาย

อีกด้วย โดยระบุว่า “อันนี้โ มโ หมาก เอาจริงจะเพิ่มอาชี พให้_ไปเป็นแม่ค้ าตล าดนัดเรอะ 

รึจะให้รับบทนางเอกลิเ ก หรือละครลิง  หรือให้แต่งหน้าอยู่บ้านเ ฉยๆ 3 นาทีเ ปลี่ยนสีปาก 3 สี

งี้ รัก1 ไ ม่ต้องมารัก_แล้วจุดนี้ ทุเ รศ ไม่ใช่ว่า #กล่ องสุ่ ม แล้วจะโ ละของมาแบบนี้ เ อฟ

เพราะเ ชื่อใจ เพราะไว้ใจไง ไม่ได้ต้องการร างวัลใหญ่เลยนะเอาจริง แต่ของไม่ค วรจะเ กรด_

แบบนี้ปะคะ พวกที่อ วย อ วยได้ ได้ทั้งมอเ ตอร์ไ ซค์ ได้ทั้งเ งินได้ทั้งท องอะ ตัดภาพมาที่เรา

เ ครื่องสำอ างตล าดนัดทั้ง 2 กล่อง ตรรกะ_อะไรของ_ก่อน พิมรี่พาย ถุ-งส้มๆ นั่นอะท อง

ที่ลมพัดก็ข าด ฝ ากทุกคนช่วยแ ชร์ด้วยค่ะ เรื่องนี้ต้องขย าย ไม่ย อมมมมม

ทั้งนี้ หลังจ ากที่โ พสต์ดังกล่าวเ ผยแ พร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำน วน

มาก แต่ง านนี้ดูเหมือนกระแ สจะต ีกลับ เพราะหลายคนบอกว่า ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น

กล่ องสุ่ ม จะให้แบบที่เราต้องการไม่ได้ ถ้าอย ากได้ของที่ถูกใจก็ให้ไปซื้-อเอง

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *