ไม่มีอีกแล้วร ายการ‘กิ๊กดู๋’

‘กิ๊กดู๋’ ล าจอแล้ว

สร้ างความบันเทิงและเ สียงหัวเราะให้คนดูมานานกว่า 10 ปี สำหรับร ายการ ‘กิ๊กดู๋

’ร ายการร้ องเพลงที่มีพิ ธีกร วั ยเก๋าอย่ าง ‘ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิ จเจริญ’ และ ‘ดู๋ สัญญ า คุณากร’

ร่วมเป็นผู้ดำเ นินร ายการ ก่อนหน้านี้ก็ได้ย้ าย จากช่ องมากสี ไปอยู่ช่ องอื่น แต่ก็ไม่ได้ประส บ

ความสำเร็จเหมือนเ ก่า ทั้งนี้ ร ายการ ‘กิ๊กดู๋’ ก็เปลี่ยนชื่ อมาเป็นแนวใหม่ ด้วยรูปแ บบดำเ นินรายการ

ใหม่อย่ าง ‘ไ มค์คู่ไม่รู้ใคร’ และด้วยยุ คสมัยที่เปลี่ยนไปก็ทำให้หลายๆ อย่ าง ไม่เ หมือนเดิม

ทั้งนี้ผู้บริห ารก็ตั ดสินใจถอ ดร ายการดังกล่าว และนำร ายการใหม่มาแทน โดยง านนี้ก็ได้

‘วิลลี่ แ มคอินทอช’ มาเป็นพิ ธีกรเ ดี่ยวร ายการใหม่ โดยก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่ร ายการ

‘กิ๊กดู๋’ ถูกย้ ายจากช่ องเดิม ก็มีช าวเน็ตร ายหนึ่งเขา ไปถามว่า “ว้าววว ทำไมอยู่ไม่ได้คะ

อย ากรู้ตรงนี้” โดย ‘ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ’ เ ผยว่า “ค่าเ ช่าแ พงครับ” ทั้งนี้ ทางฝั่ งผู้บริห าร

‘อั๋น วัชระ แวววุฒินันท์’ เ ผยว่า “ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ทางช่ องมากสี ได้ให้ความไว้

ว างใจกับ ทางเรา ได้กลับมาทำร ายการที่สนุกสน านให้ มาทั้งทีเรามาถึง 2 ร ายการด้วยกัน

นั่นก็คือ มาลั ยไ-ฟท์เ ตอร์ ที่มี คุณวิลลี่ เป็นพิ ธีกรและอีกร ายการนึงคือไ มค์คู่ไม่รู้ใคร ที่ได้

ป๋ากิ๊กกับพี่ดู๋ มาเป็นพิ ธีกรครับ ส่วนร ายการของป๋ากิ๊กกับพี่ดู่ ไ มค์คู่ไม่รู้ใคร อันนี้ชื่อก็บอก

อยู่แล้ว อย่ างของพี่วิลลี่คนแ ข่งขันจะเป็นคนทางบ้าน แต่ของป๋ากิ๊กกับพี่ดู่จะเป็นคนมีชื่อเ สียง

ไม่ว่านักร้ อง ดารา พิ ธีกรความพิเ ศษคือมาแล้วไม่รู้ว่าจะได้ร้ องเพลงคู่กับใคร เราจะมีการเล่น

เ กมส์” ส่วนทางด้ านพิ ธีกรใหม่อย่ าง ‘วิลลี่ แมคอินท อช’ เ ผยว่า “ถามว่าทำไมคร าวนี้ผมถึง

ฉ ายเ ดี่ยวเ หรอครับ จริงๆ ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกครับ ก็จะมีดารา คณะก รรมการมาช่วยอีก 2

ท่าน มีหัวหน้าที มอีก 3 คน ซึ่งรวมๆแล้วก็เยอะครับ รวมแล้วก็ 6 คน รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มา

ขึ้นก่อนอาจ ารย์ทั้งสอง คุณกิ๊ก คุณดู๋นี่อาจ ารย์ผมนะ เป็นคนสอนผมมา”

ส่วนร ายการจะเป็นแนวไหนอย่ างไร ก็รอติดต ามกันได้ค่ะ

ร ายการ‘กิ๊กดู๋’

ร ายการ‘กิ๊กดู๋’

ร ายการ‘กิ๊กดู๋’

ร ายการ‘กิ๊กดู๋’

ร ายการ‘กิ๊กดู๋’

ร ายการ‘กิ๊กดู๋’

ร ายการ‘กิ๊กดู๋’

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น