อีกไม่มีกี่วัน

พิมรี่พาย เตรียมแ จกรถยนต์ 10 คั น มอเ ตอร์ไซค์ 2ร้ อยคั นและท องคำสิ้ นปี

เป็นกระแ สดังไปทัาวโ ซเ ชียล เรียกได้ว่าไม่มีใครมาแ รงเท่าคนนี้แล้วสำหรับพิมรี่พาย

ไม่ว่าเธอจะเอาอะไรมาข าย ก็หมดเ กลี้ยงทุกอย่ างมีทั้งร าคาถูกไปหาร าคาแ พง

หลังจาก หาเ งินได้ 1ร้ อยล้ าน เพียงเวล าแค่ 10 นาที สำหรับการข ายกล่ องสุ่ ม

ล่ าสุด พิมรี่พายใจป้ำ ประก าศแ จกรถย นต์ 10 คั น มอเ ตอร์ไซค์ 2ร้ อยคั น

และท องคำสิ้ นปีนี้ ย้ำเลยว่าสิ้ นปีกดติดด าว ติดต ามไว้ให้ดีๆสำหรับใครที่เคยซื้ อ

ของกับพิมรี่พาย เพื่อเป็นการคืนกำไ รและขอบคุณลูกค้ า ใครที่เคยซื้ อของไม่ต้องกลั ว

มีลุ้ นได้ของอย่ างแน่นอน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุ คคลที่ถูกพูดถึงเป็นอย่ างมาก

สำหรับแม่ค้ าออนไ ลน์เ บอร์ 1 ของประเทศอย่ าง พิมรี่พาย หรือ พิมพ์พรรณ สรัลรัชญ์

ซึ่งเป็นทั้งเ น็ตไอด อลและแม่ค้ าออนไ ลน์ ที่เวล าไ ลฟ์สดที่มีคนดูเป็นหมื่ นๆคน

แล้วยอ ดข ายแต่ละครั้งก็หล ายล้ านออเ ดอร์ เรียกได้ว่าปั งแล้วปั งอีก

เมื่อไม่นานมานี้ เธอได้ทำล ายสถิ-ติการข ายของอย่ างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เมื่อเธอได้ไ ลฟ์สดข ายกล่ องสุ่ มเ ครื่องสำอ าง กล่ องละ 1 แ สนบา ท ทำเ งิน 1ร้ อยล้ าน

ภายในเวล า 10 นาที สร้ างเ สียงฮื อฮอาในโ ซเ ชียลป็นอย่ างมาก ล่ าสุด พิมรี่พาย

ได้ไ ลฟ์สดข ายของต ามปกติ แล้วได้พูดกับลูกค้ าว่า มีเรื่องดีจะบอก เพราะว่าสิ้ นปีนี้เ ตรียม

คืนกำไ รให้ลูกค้ าของพิมรี่พาย เ ตรียมแ จก รถย นต์ 10 คั น รถจักรย านยนต์ 2ร้ อยคั น

และแ จกท องคำอีกมากมาย เพื่อเป็นการคืนกำไ-รและขอบคุณลูกค้ า

ซึ่งใครที่เคยซื้ อของไม่ต้องกลั วมีลุ้ นได้ของอย่ างแน่นอน

สิ้ นปีนี้ รอกันเลยนะ ห้ ามพล าดเ ด็ดข าดร างวัลใหญ่อาจเป็นของคุณ

แค่เห็นร างวัลก็ทำเอาตื่นเ ต้นแบบบอกไ ม่ถูกแล้วจริงๆครับ

คืนกำไ รให้ลูกค้ า

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

คืนกำไ รให้ลูกค้ า

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

พิมรี่พาย

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *