แ จ กตอนนี้

พิมรี่พายแ จ ก

เมื่อวันที่ 12 ธค. 2564 คุณป้าคนหนึ่งได้โ พสต์คลิ ปวิดีโอผ่าน ติ๊กต๊ อก ระบุถึงพิมรี่พายว่า

ขอให้พิมรี่พายทำกล่ องสุ่ มคนจ นออกมาข ายบ้าง ในร าคา 1ร้ อยเก้าสิบเก้าบ. จะใส่อะไรก็ใส่มา


จะใส่เ พชร ใส่ท อง หรือใส่เ งินสั ก 40-50 บ หรือ 4-5 ล บ ก็ใส่มา ตนมีเ งินอยู่ 2ร้ อยบ.


ตอนนี้ต้องกินข้าวกับน้ำพริ กปลาร้ าทุกวัน เพื่อเก็บเ งินไว้ซื้ อกล่ องสุ่ มพิมรี่พาย


ง านนี้คนก็เข้ามาคอมเ มนต์กันเพียบ ระบุว่าถ้าไม่มีเ งินก็เก็บเ งินไว้ซื้ อข้าวกินดีกว่า


เพราะพิมรี่พายก็เคยบอกแบบนี้ในไ ลฟ์ บางคอมเ มนต์ก็บอกว่าขอกล่ องสุ่ ม 1ร้ อยเก้าสิบเก้า บ.


แต่หวังเ พชร หวังท อง หวังเ งิน แถมยังพูดก ูมึ ง ซึ่งคุณป้าก็เข้ามตอบว่าตนเองเป็นตัวแทน


คนจ น ทีพิมรี่พายพูดก ูมึ ง ยังมีแต่คนรักเลย ขณะที่บางคอมเ มนต์ก็แ ซวขำ ๆ ว่าป้าคนนี้อาจ


จะทำคลิ ปขำ ๆ ก็เป็นได้ แ-ถมยังเป็นตัวแทนหมู่บ้านส่งส ารไปถึงพิมรี่พายอีกว่าให้ทำกล่ องสุ่ ม


1ร้ อยเก้าสิบเก้าบ.ถ้าพิมรี่พายได้เห็นคลิ ปนี้ อาจจะทำกล่ องสุ่ มคนจ นขึ้นมาจริง ๆ ก็เป็นได้


ต่อมาวันที่ 15 ธค 2564 คุณป้าคนเดิมก็ได้โ พสต์คลิ ปผ่าน ติ๊กต๊ อกระบุว่าขออภั ยแฟนคลั บ


พิมรี่พายทุกคน ตนไม่ได้มีเ จตนาจะบังคั บให้พิมรี่พายทำกล่ องสุ่ มคนจ น ถ้าทำให้ใคร


ไม่สบ ายใจก็ขออภัยด้วย ขอบคุณทั้งยอ ดวิ วและคอมเ มนต์ต่ าง ๆ นับว่าเป็นการ


แ ลกเ ปลี่ยนความคิดเห็นกัน ต ิแ รง ๆ ก็ไม่เป็นอะไร ตนรักทุกคน และรักพิมรี่พายด้วย


ล่ าสุดพิมรี่พาย ประก าศต ามหา คุณย ายดังกล่าว โดยได้บอกว่า คุณย ายติ ดต่อมาเลย


กล่ องสุ่ ม 2ร้ อยใช่ไหม เอางี้นะ เดี๋ยวให้ของจัดเต็ม คุณย ายจะได้มีความสุ ขในวันปีใหม่


ถือเป็นของขวัญ และยังพูดถึงประเ ด็นที่ถูกพ าดพิ งว่ามีอเ งินแค่2ร้ อย


เก็บไว้กินข้ าวเถอะ ซึ่งพิมรี่พายได้บอกแล้วว่า แค่พูดเล่นกับเพื่อนรักในไ ลฟ์ เท่านั้น

ความคิดเห็นช าวเน็ต

ความคิดเห็นช าวเน็ต

ความคิดเห็นช าวเน็ต

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น