ร วยเองไม่พึ่งใคร

นุ่น วรนุช หาเ งินได้ทีละล้ าน ร วยเองไม่พึ่งชื่อตระกู ลสามี

เป็นสะใ ภ้หมื่ นล้ านที่มีสามีติดอับดั บความร วย สำหรับนักแสดงสาวสวย “นุ่น วรนุช”

ที่ก่อนหน้านี้สวมชุดไทยสวยสะก-ดคนดู จ นใครๆ ต่ างคิดว่าใส่แล้วเหมือนมีอ งค์ลง

ในชุดนางสงกรานต์ นางทุงสะเทวี นอกจ ากนี้สาวนุ่นได้เข้ามาเล่าเรื่องร าวชีวิ ตและธุรกิ จ

ถึงแม้คนจะมองว่าเป็นดาราสาวต กถังข้างสาร ก็จะไม่ขออยู่เ ฉยๆ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ซึ่งสาวนุ่นได้อ อกมา

เล่าเรื่องร าวของตัวเองในร ายการ แ-ฉ โดยเธอบอกว่า ทำง านมาตั้งแต่อ ายุ 16 ทำง านเก็บเ งิน

เริ่มจ ากวันเ กิดตัวเอง ได้ไม่รู้จะซื้ ออะไรให้ตัวเอง ร ถก็มีแล้ว ค อนโดก็มีแล้ว ก็เลยซื้ อท อง

แรกๆ ซื้ อก้ อนเล็กๆ ต่อมาซื้ อเป็นกิโ ล เอาไปข ายได้กำไ ร 4 ล้ าน แต่ตอนนี้ข ายหม ดแล้ว

เพราะเป็นช่ วงที่ท องร าคาสูง เราก็ต้องดูกลไ กตล าด ซึ่งเราเห็นคุณสั นติ คุณพ่อของต๊อด

ตอนนี้ยังทำง านอยู่ แล้วเราจะหยุดทำไม มีช่ วงหนึ่งไม่ได้เล่นละครปีหนึ่ง แท-บบ้ า ตอนนั้นก็มา

ข ายหม วก ช่วงนั้นคือวางแพลนจะมีลู ก แต่ก็ไม่มี เลยหาอะไรมาทำต่อ ไม่ได้คิดจะร วยแ ข่งกับใคร

ก็มีทำค อนโดข าย ตั้งใจทำเพื่อให้ครอบครัวอยู่ด้วยกัน ครอบครัวเราเยอะ แต่นุ่นไม่ได้อยู่

เพราะว่ามาอยู่บ้านของสามี​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ก็ทำมาเยอะ ที่ไม่ประส บความสำเร็จก็มี ตอนนี้ก็มีทำครี มของตัวเอง

เ ครื่องสำอ างต่ างๆ รวมถึงร้ านอาห าร และร้ านก๋วยเตี๋ยว ก็มีสินค้ าเข้ามาให้เป็นพ รีเ ซ็นเ ตอร์

เยอะมากเหมือนกัน แต่ไม่รับเลย เราคิดว่าถ้าเราอย ากให้ผู้บริโ ภคเ ชื่อมั่ นเรา เราต้องมีของเรา

เองเลย ไม่งั้นผู้บริโ ภคจะสั บสน ว่าใช้อะไรแล้วดี ก็เป็นธุรกิ จของตัวเองหมดเลย เ งินทุกอย่ าง

ก็เอามาจากที่เล่นละคร มาลงทุ นต่อ ใครไม่เ กิดเป็นซุ ปต าร์ดั งแบบสาวนุ่น-วรนุช คงไม่มีท าง

เข้าใจหรอกคร๊า แค่โ พสต์รูปตัวเองลงบนอินสต าแ กรมส่วนตัว คุณอุบลแห่งพิ ษสว าทที่หลาย

คนติดกันง อมแ งม ก็ยังเจอแมงเ ม้าท์ โดนเม้ าท์อว ดห รู อว ดร วย ล่ าสุดภาพสาวนุ่น วรนุชนั่ง

สวมรองเท้า ก็โ ดนพิ ษแมงเม้ าท์ไปอีกครั้ง แต่ประเ ด็นมันไม่ได้อยู่ที่รองเท้า แต่คนดันไป

โฟกั สแบล็ คกร าวน์ที่จอ ดรถเล็กๆ ของที่บ้าน แต่เห็นแล้วเรียกว่าลานจอ ดร ถห รูเถอะ

ถามถึงภาพที่เรากำลังสวมรองเท้าแล้วด้ านหลังเ ผยให้เห็นลานจอ ดรถห รูหลายๆ คัน

ฟี ดแบคแ รงพอสมควร “ไม่รู้สึ กอะไรค่ะ ไม่ใช่ของนุ่น” ภาพนั้นถ่ายที่บ้านเราหรือว่าที่ไหน

“อย่ าไปสนใจเลย รูปมันก็เป็นแค่นิดๆหน่อยๆค่ะ” แต่หลายคนก็เม้ าท์ไปถึงว่าเราตั้งใจอว ดรถ

ห รูหรือเปล่า “มีอะไรห รู ไหนบอกยี่ห้-อมาสิ ไม่มี ลองดูไม่มีอะไรห รูค่ะ” จากภาพที่เห็นคือมีรถ

หลายคันมากจ นถึงขนาดต้องใช้ที่จอ ดรถสองชั้น ปกติค่ะ นุ่นคิดว่าเดี๋ยวนี้ที่จอ ดรถสองชั้นเป็น

เรื่องธ รรมดามาก และที่บ้านคือมันก็มีหลายคนอาศัยอยู่ไม่ได้มีแค่นุ่นคนเดียวค่ะ”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *