เปิ ดใจแม่ ลูกทำเซอร์ไพรส์

เปิ ดใจแม่ ลูกทำเซอร์ไพรส์

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ได้มีการแชร์คลิ ปเรื่องราวน่าชื่นชมหลังบุตรสาวทำเซ อร์ไ พรส์แม่ ด้วย

การซื้ อที่ดินกลับคืนมาให้หลังจ ากเมื่อ 20 ปีก่อน แม่ต้องจำใจข ายที่ดินแห่งนี้เพราะต้องใช้ห นี้

โดยคลิ ปถูกเผยแ พร่ผ่าน ติ๊ กต็ อก นาทีที่แม่เห็นโฉ น ดที่ดินและพวงมาลัยดาวเรือง แล้วยังงงๆ

ว่าคืออะไร เมื่อบุตรสาวเฉ ล ย ทำให้แม่ทรุ ดนั่งกับพื้นร่ำไ ห้ด้วยความดีใจ กล ายเป็นคลิ ปสุ ด

ประทับใจล่าสุ ดเรื่องนี้ วันที่ 12 ธ.ค.2564 นางผ่องศรี เนียมกุญชร อ ายุ 64 ปี ชาวบ้าน ต.ชำนิ

อ.ชำนิ จ.บุรีรั มย์ ผู้เป็นแม่ เปิดใจเหตุต้องข ายที่ดินเมื่อ 20 ปีก่อนว่า ต้องข ายที่ดิน 2 ไ ร่ 3 งาน

ซึ่งเป็นที่ดินม ร ด กในร าค า สองหมื่นบ า ท เพื่อนำเงิ นมาเลี้ยงลูก 4 คนและใช้ห นี้สิ นตอนนั้นตน

ไม่มีทางออก จำเป็นต้องข ายที่ดินแปล งดังกล่าวให้คนในหมู่บ้าน เมื่อข ายแล้วก็ขอเ ช่ าที่ดินผื น

นี้ทำไ ร่มันสั บปะหลังต่อ ซึ่งคนซื้ อก็อนุญ าตให้เ ช่ าทำกิ นต่อช่วงที่ข ายที่ดิน ม ร ด กไปแล้ว มีความ

รู้สึกท้ อแท้ ช่วงนั้นเค ยมีความคิดสั้ นจะผู ก ค อ ต าย แต่คิดถึงลูกทั้ง 4 คน ว่าจะอยู่อย่ างไรถ้าข าด

แม่ไป วันนั้นลูกสาวพาต นเองมาดูที่ดินที่ข ายไป จู่ๆได้นำโ ฉ น ดที่ดินพร้อมพวงมาลั ยดาวเรือง

มายื่ นให้ ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกดีใจม าก ถึงกับเข่าทรุ ด คื นนั้นตนนอนกอดโ ฉ น ดที่ดินร้ องไ ห้ทั้ง

คืนด้า นน.ส.วรรณา เนียมกุญชร อ ายุ 31 ปี ลูกสาว เล่าว่า คลิ ปนี้ถ่ายไว้เมื่อปี 2563 แต่เพิ่งเอามา

โพตส์ลงเมื่อวันที่ 10 ธ.ค ที่ผ่านมา โดยคนที่ซื้ อที่ดินกลับคื นมาให้แม่คือน.ส.เพ็ญนภา ซึ่งเป็นพี่

สาวที่ทำงานอยู่ต่ างประเ ท ศได้เก็บเ งิ นซื้ อคืนมาในร า ค า 6 แ ส น บ าทส่วนสาเ หตุที่ซื้ อที่ดิน

กลับมาคื น เนื่องจ ากทุกครั้งที่แม่ผ่านที่ดินจะมองจ นสุ ดส ายตา คล้ ายว่าอย ากได้ที่ดินผืนเดิม

กลับมา เพราะแม่มีที่ดินผืนเดียวทั้งชี วิ ต วันนั้นเรากับพี่สาววางแผนนำโ ฉ น ดที่ดินและพาแม่ไปดูที่ดินและม อ บโ ฉ น ดให้แม่

ขอบคุณบทสัมภาษณ์จากข่าวสด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *