“พิม”สวยตั้งแต่วันแรก

“พิม” สวยตั้งแต่วันแรก

ในตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก พิมรี่พ าย ผู้โด่ งดัง ที่มีคาแรกเตอร์เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

ทั้งใ บหน้าที่สวย พูดตรง ในตอนนี้นอกจากจะมีธุร กิ จ ขน าดใหญ่แล้ว ยังเป็นทั้งนักร้ อ ง

และเจ้าของค่ ายเพลงอีกด้วย เรียกได้ว่าประส บความสำเร็ จตั้งแต่วั ยเพียงสามสิบปีเท่านั้น

แต่กว่าเธอจะมาถึงจุดนี้ได้นั้น ไม่ง่ ายเลย เพราะเธอนั้นต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่

ขา ย ของตามตล าดนัดตั้งแต่ยังเล็ก ทำให้เธอนั้นได้ทั ก ษ ะต่างๆมาจากคุณพ่อคุณแม่

ตั้งแต่ยังเล็กเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะให้ทำอะไรก็ต้องทำ มีทั้งเครื่ อ งสำอ าง น้ำห อ ม

ขนมไปจนถึงน้ำพริก และเมื่อสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา เธอนั้นเริ่มไลฟ์เพื่อช่วยแ บ่ งเบาพ่อกับแม่

แต่กลับมีผู้คนที่เข้ามาดู ชอบส ไ ต ล์การพูดและบุ ค ลิ กของเธอ ทำให้มีผู้คนเข้ามาดูไ ล ฟ์

ของเธอมากมาย และยิ่งทำให้เธอโด่ งดังเป็นที่รู้จักมากขึ้น จากความสามารถพิเ ศ ษของเธอนั้น

ทำให้เธอร่ำร วยเป็นอย่ างมาก แต่เธอนั้นก็ไม่ลื มที่จะให้สิ่งดีๆกลับคืนสั ง ค ม

เรามักจะเห็นเธอนั้นออกมาช่ว ยเหลื อ สั ง ค มบ่อยครั้ง เพราะเธอนั้นเคยลำบ ากมาก่อน

และในตอนนี้เธอยังสวยขึ้นจากเมื่อก่อนมาก เธอได้บอกว่าเธอนั้นทำหน้ามานับครั้งไม่ถ้วน

ส่วนในเรื่องครอบครัวของเธอ เธอนั้นมีบุตรสองคน คือน้องฟาเดล และน้องโ ซเฟี ย

และเธอนั้นได้แยกทางกับพ่อของน้องทั้งสองคนแล้ว ถึงแแม้เธอจะไม่ประส บความสำเร็ จ

ในด้ านความรัก แต่เธอก็ยังดูแลบุ ต รและดูแลพ่อแม่ของเธอได้เป็นอย่ างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *