“น้ำฝน”ช้ำรักจำใจห อบลูกห นี

วิม านบนเ กาะ ‘น้ำฝน กุลณัฐ’

เป็นอดี ตนางเอกที่เราต่ างตุ้นหน้าคุ้นต าเธอเป็นอย่ างดี สำหรับ ‘น้ำฝน กุลณัฐ’ ที่ปัจจุบันกลายเป็นคนแม่ของน้อง

ทาเรีย และเป็นภรรย าของ สามีช าวต่ างช าติอย่ าง จอร์แดน วินเ ทอร์ นัก ธุร กิจ ชาวอเ มริกัน นั่นเองค่ะ

ล่ าสุด สาวน้ำฝนได้พาครอบครัวห-นีออกจากเ มืองกรุงขอไปใช้ ชีวิ ตบนเ กาะภูเก็ต ซึ่งเ จ้าตัวเ ผยลงอินสต าแ กรมส่วนตัว

เอาไว้ว่า  ถึงภูเก็ตแล้ว พี่ทห ารตร วจเ ข้มหน้าด่ านสุดๆ เราเลยรีบมาก่อนปิดเกาะ ฝน
กับแฟนขับมาคนละคันค่ะ

รถสีดำด้านหลัง ทริ บนี้ย าวไป แ พลนไว้ว่าจะอยู่ 2-4 เดือนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ My first time driving to

Phuket such a long drive but beautiful” วันนี้เลยจะขอพาทุกคนไปชมวิม านชั่-วคร าวของครอบครัวคุณน้ำฝนกันค่ะ

จะสวยน่าพัก ขนาดไป ไปชมพร้อมๆกันได้เลย และก่อนหน้านี้ น้ำฝน กุลณัฐ ที่ได้มาเป็นแ ขกรับเ ชิญคนพิเ ศษ

ในร ายการดังพร้อมยังได้เปิดเ รื่องหัวใจหม ด เ ปลือกทุกเรื่องร าวความรักในชีวิ ตที่ผ่านมาของตัวเองที่

ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนทั้งความรักที่คิดว่าใช่ แต่งแน่คนนี้ แต่อยู่ๆ โ ดนขอบอกเ ลิก แบบฟ้า ผ่า

พอได้เจอความรักกับพ ระเอกรุ่นน้องที่อ ายุห่ างกัน 6 ปี ก็อึ ดอั ดจ นไปไม่รอ ด ตั ดสินใจโ บกมือล า

ผู้ชายไทยหันไปมองผู้ชายต่ าง ช าติ น้ำฝน กุลณัฐ เ ผยว่า ฝนเคยมีความรักกับคนในวงก ารมาก่อน

กับความสัมพั นธ์ครั้งนั้นไม่มีใครรู้ เพราะเป็นพ ระเอกในฝั นของเพื่อนที่ อาศัยยื มมือเราให้ไปชอบ

ก็เป็นรักแรกก็นานอยู่ 7-8 เดือน ก็เ ลิกกัน ถามว่าเ กิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าเขามีอีกคนหนึ่งอยู่ (หัวเราะ)

และความ รักก็กลับเข้ามาสู่คนในวงก ารอีกครั้งน้องเขาเป็นเ ด็กใหม่ เขาเพิ่งเข้ามาในวงก ารความที่

เราสองคนคบกันแล้วเขาก็ดั งมาก ที่เราเ ลิกกันเป็นวันที่ เหมือนแบบเขามาพูดกับเราว่า เ ลิกกันเถอะฝน

แล้วเราก็เ ฮ้ย  สองสามวันเขาก็โทรกลับมาร้ อง ร้ องเหมือนเ ด็กเลย แล้วเขาก็บอกว่าฉันรู้
ว่าในอนาค ต

ฉันจะต้องเ สีย ใจกับสิ่งที่ฉันทำแต่ฉันอยู่ไ ม่ได้แล้ว เพราะเ หตุผลที่ว่า นี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าที่ไหนด้วยความที่

เราอย ากได้เขากลับมามาก เราก็ไปหาหม อ ดู หม อไปปลุก เ สกมะนาวมาให้ลู กหนึ่ง (หัวเราะ) แล้วเขา

บอกว่าตอนสัมภ าษณ์ให้กำอันนี้ไว้ นะแล้วนักข่ าวก็ถามว่าได้ข่ าวว่าทั้งคู่จะแต่งง านแล้วผู้ชาย

ก็เป็นแบบ เราเ ลิกกันแล้วครับ (เราคือตอนนั้นบี บมะนาวจะเป็นน้ำอยู่แล้ว) คือ มะนาวไม่ช่ วยอะไร

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *