บิ๊ก หลังเ ลิก หนิง

บ้าน ‘บิ๊ก ศรุต’ หลังเ ลิก ‘หนิง’

สำหรับ ‘บิ๊ก ศรุต วิจิตรานนท์’ เป็นอีกหนึ่งนักแสดง-นักดนตรี มากความสาม ารถที่อยู่วงก ารบันเทิง

มานาน 20 กว่าปี แล้ว มีผลง านมามากมายทั้งละครและภ าพยนตร์ หรือจะเป็นทางด้ านวงดนตรี

ชื่อดังอย่ าง ‘Soul after Six’ ในฐานะมือเ บสนั่นเอง ปัจจุบัน ‘บิ๊ก ศรุต’ หลังคบหากับ ‘อุ้ม ชณัญพัชร์’

แฟนสาวนอกวงการ ก็ตั ดสินใจสวมแหวนแต่งง านกันแล้วเรียบร้ อย เมื่อช่ วง ปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ‘บิ๊ก ศรุต’ ก่อนหน้านี้เ จ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจว่ามีทาย าทแล้ว คือ ‘น้องปิ้ก สุภวิทย์ วิจิตรานนท์’

หนุ่มน้อยวั ยกำลังโตที่ ‘บิ๊ก ศรุต’ รับผิ ดชอบมาตลอ ดและไม่คิดบิดปัง เพียงแต่ขอคงความสัมพั นธ์

ในฐานะพ่อ-ทาย าท เท่านั้น ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแต่อย่ างใดกับแม่ของทาย าท โดย ‘บิ๊ก ศรุต’

เ ผยว่า “คือจริงๆ ผมเจอเขานะ เจอแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อย ด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้คุยกับคุณแม่ของเขา

แล้วเขาก็ไม่ค่อยอนุญ าตให้ผมเจอด้วย ซึ่งผมก็โอเค มันเป็น สิ ทธิ์ของเขา ก็แล้วแต่ คือต่ าง

คนมันก็ต่ างใช้ชีวิ ตกันไป ผมก็ถือว่าปิ้กเป็นผู้ชาย เท่าที่ผมเคยเจอเคยคุยเขาเป็นคนที่ไม่มีปั ญหาอะไร

เป็นคนที่คุยกันรู้เรื่อง แล้วเขาเป็นคนที่มีความคิดที่ดี ผมเ ชื่อว่าในวันนึงข้ างหน้าได้เจอกันก็จะ

ไม่มีปั ญหา เราเจอกันไม่บ่อยเลย ก็คือ ช่ วงที่เป็นข่ าวมาตั้งแต่แรกเมื่อสิบกว่าปีก่อน สมัยนั้น

เราก็ยังไม่ได้มีวุ ฒิภ าวะมากพ่อ ที่จะจัดการกับเรื่องที่เ กิดขึ้น แต่ว่าเวลานี้มันผ่านมา

15 ปีแล้ว ตอนนี้ผมก็อ ายุจะ 50 แล้ว มันก็ผ่านอะไรมาเยอะ ผมก็มีชีวิ ตของผม ปิ้กก็มีชิวิ ตของ

เขา ตัวคุณแม่ของปิ้กเขาก็มีชีวิ ตของเขา ซึ่งเราก็ต่ างคนต่ างใช้ชีวิ ตกันไป” ทั้งนี้ชีวิ ตรักของ

‘บิ๊ก ศรุต’ เคยคบหากับ ‘หนิง ปณิต า’ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอีกด้วย ปัจจุบันทั้งคู่ก็ เรียกได้ว่าเป็น

มิตรภาพที่ดีต่อกัน โดย ‘บิ๊ก ศรุต’ เ ผยว่า “ก็รักหนิงเหมือนเดิม มีความปร ารถนาดีให้หนิง อย าก

ให้หนิงมีชีวิ ตที่ดี มีความสุ ข คือจินกับผมเราสัมผั สกันได้ครับ จินเค้ารู้ว่าผมไม่มีอะไร หนิงเป็น

น้องรักอะ ฝ ากจินดูแลหนิงด้วยนะ” ส่วนทางด้ านฝ่ ายหญิง ‘หนิง ปณิต า’ หลังจากมีครอบครัว

แล้ว ก็เ ผยเรื่องร าวในอดี ตรักไว้ว่า “ญ าติทั้งสองฝ่ ายก็ยังติ ดต่อกัน เป็นเพื่อนกัน ปรึ กษากัน

ได้ บางทีมีอะไรก็จะคุยกับพี่เค้ามากกว่าจินอีก หลังๆ เราคุยกันจะคุยกันเรื่องธรรมะ เคยมีคน

บอกว่าเค้าคือพ่อหนิงในอดี ตช าติ”

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น