เรื่องร าว ‘วี’ ที่ไม่มีใ ครรู้

ภาพล่ าสุด ‘วี วีรภาพ’

เรียกว่ายังคงเป็นพ ระเอกระดั บต้นๆของช่ องหล ากสีเพื่อคุณ แม้ขณะนี้อ ายุจะย่ างเข้าสู่วั ย 41 ปีแล้วก็ต าม สำหรับ “วี วีรภาพ สุภาพไพบูลย์”

เพราะเ จ้าตัวยังคงหล่ อเ ฟี้ยว หากไม่เ ชื่อก็ต ามมาส่ องโ พสต์ล่ าสุด ที่หนุ่มวีอัพลงในอินสตร าแ กรมส่วนตัว

ซึ่งเป็นรูปปัจจุบัน เทียบกับช่ วงเข้าวงก าร สมัยยังวั ยรุ่น 12 ปีที่แล้ว ช่วงหลังห่ างห ายหน้าไปในวันที่ 9 กันย ายน

ของทุกปี เป็นวันเ กิดของ พระเอกหนุ่ม “วี-วีรภาพ สุภาพไพบูลย์” ซึ่งในปีนี้ เ จ้าตัวอ ายุครบ 41 ปีแล้ว

จะบอกว่าอ ายุเป็นเพียงตัวเ ลขจริงๆ เพราะก าลเวลาไม่สาม ารถทำอะไร พ ระเอกหนุ่มได้เลย ปัจจุบันยังหล่ อเป๊ะ

ทร งแดดดี้ได้อยู่ล่ าสุดที่ผั นตัวเป็นผู้จัดละคร ได้ไม่นานอกมาโ พสต์ว่าโ ฉนดบ้านหลังผ่-อนนาน 12 ปี

วันนี้ได้เป็นเ จ้าของเต็มตัว พร้อมบอกเตรียมเป็น เรือนหอรอเ มีย (ในอน าคต)โดยพ ระเอกผั นไปเป็นผู้จัดทำง าน

เบื้องหลังแล้ว สำหรับหนุ่ม “วี วีรภาพ สุภาพไพบูลย์” ที่เรียกได้ว่าเรื่องชีวิ ตและการง าน นั้นเข้าขั้นที่ประส-บความเร็จ

ไม่น้อยเลยทีเดียวหนุ่มวีก็ได้ออกมาโ พสต์ภาพยืนถือโ ฉนดบ้าน ที่ซื้ อด้วยน้ำพักน้ำแ รงและได้ใช้เวลาผ่-อนนานถึง 12 ปี

กว่าจะได้เป็นเ จ้าของโดยสมบู รณ์ ลงในอินสต าแ กรมพร้อมกับข้อความว่า… “12 ปีที่แล้วซื้ อบ้านด้วยเ งินที่มาจ าก

น้ำพักน้ำแ รงของตัวเองว่าดีใจแล้ว  วันนี้ผ่ อนธ น า ค า รหมด รับโ ฉนดแเล้วดีใจกว่ายิ่งกว่า เย้ เป็นไทแล้ว

ผ่ อนบ้านหมดแล้ว ยังๆๆๆๆ ยังคับ คุณวียังผ่ อนคอนโ ดไ ม่หมดนะคับ แ อบทิ้ งท้ ายมาแบบนี้ดูท่าว่าง านนี้หนุ่ม “วี วีรภาพ”

ดูจะพร้อมมากสำหรับการมีคู่คร อง ว่าแต่ว่าที่ยังไม่เปิดตัวคบสาวคนไหนนั้น เ ข้มคนนี้แ อบมีข่าวลื-อ

ออกมาว่าเ จ้าตัวนั้นกำลังซุ่-มดูใจอยู่กับนางเอกสาว “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” จ นฝ่ ายหญิงต้องรีบออกมาแ ก้ข่ าวเมื่อสั ปดาห์ก่อนว่า

เป็นเรื่องเข้าใจผิ ด  ข่าวลื อดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเลยสั กนิด เพราะเ จ้าตัวกับสาวใหม่นั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

ซึ่งพ ระเอกหนุ่มค าดว่าข่ าวที่ ออกมานั้นน่าจะเป็นการปล่ อยข่ าวเพื่อสร้ างกระแ สของคนบางกลุ่ม ถั ดมาไม่นาน

“วี” ได้ออกมาเ ผยเรื่องร าวที่ ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน ตั้งแต่สมัยเ จ้าตัวนั้น เข้าวงการบันเทิง โดยมีข้อความว่า”มีคนส่งมาให้ดู

ผมย้อนนึกถึงสมัยก่อนเลย ผมเ ซ็นสัญญ ากับช่ องตอนอ ายุ19ปี ตอนนั้นยังงงกับการปรั บตัวและแล้วผลง าน

ละครเรื่องแรกในชีวิ ตและรับบทพ ระเอกเลย”กว่าจะรู้เ ดียงส า”ออกอาก าศ ปีพศ.2543 ตอนนั้นผมอ ายุ20ปี (18ปีที่แล้วเอง)ใครทันบ้างแ อบร้ องในห้องน้ำ

เพราะเล่นไม่ได้เวลาตื่นเ ต้นแล้วจะพูดติดอ่างถ่ายทำเช้ายั นเช้าตอนนั้นยอมรับว่าเคยท้-อ จะบอกกับที่บ้านแล้วว่างานแสดงคงไม่เหม าะกับเราแต่มาถึงจุด

เปลี่ยนจุดนึง ผมฮึ-ดส ู้และผมก็ผ่านมาได้  เป็นประส-บก ารณ์ที่ไม่เคยลื มเลย  วันนี้มาอั พเดตชีวิ ตล่ าสุดของหนุ่มคนนี้กันค่ะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น