เ ผยชีวิ ต‘เอ็กซ์ ปิยะ’หลังเ ลิก‘จิ๊ก’

เ ผยชีวิ ต ‘เอ็กซ์ ปิยะ’ หลังเ ลิก ‘จิ๊ก’

เปิดชีวิ ตล่ าสุด เอ็ก ปิยะ หลังเ ลิกร า จิ๊ก เนาวรัตน์ คุณเอ็กเข้าวงการมาได้จากการประก วดบนเวที

และได้มีโอก าสไปแ คสง านาจ นได้เริ่มง านเดินแบบ และมีโอก าสได้แสดงฝ ีมือในผลง านละครอย่ างต่อ

เนื่อง และผลง านในวงการบันเทิงที่หลายๆ คนจำได้ คือ การถ่ ายแบบ คุณเอ็กบอกว่า บางทีเห็นผลง าน

ของตัวเอง ยังแอบคิดว่าตัวเองเลยว่ารูปร่ างไม่ได้ดีมาก แต่ก็ยังมีผู้ใหญ่ที่ให้โอก าส เพราะเราก็ไม่ได้เลือกง าน

เพียงแค่ทำต ามทีเขาต้องการ สิ่งที่ได้ต ามมาจากง านก็คือ กระแ สการ หากถามว่า ด้วยอ ายุที่เพิ่มมากขึ้น

นั้นจะเริ่มพักการถ่ายแบบหรือไม่  คุณเอ็ก บอกว่า ไม่คิดที่จะเ ลิกถ่าย หากอ ายุมากขึ้นแล้วยังมีรูปร่ างที่ดู

ดีอยู่ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ถ่ายเยอะแล้ว เพราะมีหน้าที่ที่รับผิ ดชอบมากขึ้น ทำให้ไม่มีเวลา ข่ าวที่ผ่านมามากมาย

คุณเอ็กขอเ คลียร์ว่า มันเป็นของคู่กับของคนวงก ารบันเทิง ชีวิ ตมันจะจบลงตรงไหนมันจะบอกเราเอง

เพียงแค่ตอนนี้เราอย ากทำอะไรก็ทำ กระแสมันจะเปลี่ยนแปล งไปต ามสิ่งที่เราทำ หากถามว่าคิดมาก

กับกระแ สที่เข้ามาหรือไม่ คุณเอ็กตอบว่า ไม่มีเวลามานั่งคิด เราทุกคนมีจุดยืน สังค มตอนนี้เปิด
มากขึ้น

เราไม่จำเป็นต้องโ ฟกัสมากกว่านี้ ตอนนั้นเราเจออะไรมามากกว่านี้ สิ่งที่เ กิดขึ้นตอนนี้เป็นเพียงแค่ข่าว

แม้จะผ่านเรื่องร าวความรักมามากมาย มุมม องในความรักของผู้ชายที่ชื่อ “เอ็ก ปิยะ” เมื่อโตขึ้น มุมม อง

ความรักเปลี่ยนไป เพราะความไม่ค าดหวัง และไม่คิดจะแต่งง าน เพราะสิ่งต่ างๆ ที่เจอมาทำให้รู้ว่า ชีวิ ตคู่ชอบสรุปว่า

ต้องแต่งง าน ต้องรีบมีทาย าท บางทีอาจจะไม่ใช่สู ตรสำเร็จในการที่ทำให้ความรักยั่งยืน หากแฟนๆ คิดถึงผลง านละคร

คุณเอ็กแม้จะไม่ได้โ ลดแล่นบนหน้าจอมากนัก ตอนนี้ยังมีผลง านละครรับเ ชิญอยู่บ้างที่จะได้เห็นกัน

แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งอาชี พพี่คุณเอ็กชอบ นั่นก็คือ การพ ากษ์เ สียง นั่นคือความสุ ขเล็กๆ ของผู้ชาย เอ็ก ปิยะ

สำหรับ เอ็ก ปิยะ ในวั ย 42 ปี เม้เวลาจะเปลี่ยนไปนานเเต่รูปร่ างก็ยังไม่เปลี่ยน เพราะหนุ่มเอ็กคนนี้ ดูเเลร่ างกายของตัวเองได้ดีมากๆ

อีกทั้ง ยังเป็นอีก 1 คำถามที่หลายๆคนสงสัยว่าปัจจุบันหนุ่มเอ็กซ ปิยะมีทาย าทแล้วหรอ ง านนี้ตอบ

ได้เลยว่าเป็นแค่คุณลุงและหลานสาว หลายคนคงจะต-กใจที่ได้เห็นมุ มอ่อนโ ยนคุณเอ็กไม่มากก็น้อย

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *