แต่งรูปไปน้ำต าก็ไ หลไป

เ ด็กหญิงร บก วน “แต่งให้หนูอยู่ข้างๆ พ่อได้ไหมคะ” หลังพ่อเพิ่งเ สียชีวิ ต

เ ด็กหญิงร บก วน “แต่งให้หนูอยู่ข้ างๆ พ่อได้ไหมคะ” หลังพ่อเพิ่งเ สียชีวิ ตช าวเน็ตช่ วยเต็มที่

บางคนบอกแต่งรูปไปน้ำต าก็ไ หลไป ในกลุ่มแต่งรูปช่วยกันส านฝันให้เ ด็กหญิงคนหนึ่งที่มา

ร บก วนตัดต่อรูปเธอคู่กับคุณพ่อให้หน่อย เนื่องจ ากคุณพ่อเ สียชีวิ ตไป งานนี้ช าวเน็ตพากัน

ช่วยตั ดต่อรูปให้อย่ างดีที่สุด บางคนถึงกับบอกว่าแต่งรูปให้ทั้งน้ำต า โดยในกลุ่ม แต่งภาพ

lightroom cc ที่ชาวเ น็ตมักจะนำรูปของตัวเองมาให้คนในกลุ่มช่วยแต่งทั้งแต่งโทนสี ปรั บสี

ปรั บรูปให้สวยงามขึ้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีเ ด็กหญิงคนหนึ่งเข้ามาขอให้ช่ วย

แต่งรูปให้ โดยขอให้ตั ดต่อรูปคู่กับพ่อให้เธอหน่อย พร้อมบอกว่าพ่อเธอเ สียชีวิ ตแล้ว

เ ด็กหญิงโ พสต์ว่า “แต่งให้หนูอยู่ข้ างๆพ่อได้ไหมคะ พ่อหนูเ สียแล้วค่ะ”

หลังเธอโ พสต์ลงในกลุ่มก็มีคนเข้ามากดถูกใ-จมากกว่า 4 หมื่ นครั้ง และมีคอมเ มนต์ให้กำลัง

ใจมากกว่า 2พั นห้า ข้อความ ทั้งเข้ามาให้กำลังใจ อ วยพร และแต่งรูปให้กับน้องคนนี้เป็นจำน วนมาก

เรียกได้ว่าในความเ ศร้าก็ยังมีเรื่องร าวดีดี น้ำใจจากช าวเ น็ตที่มีต่อน้องคงทำให้น้องมีกำลังใจในการ

ใช้ชีวิ ตอยู่ต่อไปแม้คุณพ่อจะไม่อยู่ข้างๆแล้วและรูปนี้จะเป็นความทรงจำของเธอตลอดไป

ขอบคุณ กลุ่ม:lightroom cc

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น