บ วชมอบกุศ ลให้ ต้อย เศรษฐา

บ วชมอบกุศ ลให้ ต้อย เศรษฐา

อีฟ พุทธิดา เ ผยสามี ต้น เติมศักดิ์ บ วชมอบกุศ ลให้พ่อต า อาต้อย เศรษฐา

“อีฟ พุทธิดา” เ ผยสามี “ต้น เติมศั กดิ์” บ วชมอบกุศ ลให้พ่อต า “อาต้อย เศรษฐา”

ร่ างกายไม่ส ู้ดี หลังตั้งใจจะบ วชพร้อมลูกเ ขย จากที่ทราบกันดีว่าทางด้ าน อาต้อย เศรษฐา ศิระฉาย า

ป่ ว ยโ ร ค ม ะ เ ร็ ง ป อ ด และรั กษามานานกว่า 2 ปี แต่ก็ยังไม่ห ายข าด โดยมีทางด้ านภรรย า

อาเปี๊ยก อรัญญา นามวงศ์ และลูกสาว อีฟ พุทธิดา ศิระฉาย คอยดูแล อาต้อย เศรษฐา กันอย่ าง

ใกล้ชิดอีกด้วยและอาก ารก็ยังคงทร งๆเสมอมา ล่ าสุดทางด้ านอีฟ พุทธิดา ลูกสาว อาต้อย

ได้ออกมาโ พสต์รูปภาพหลังส ามี ต้น เติมศักดิ์ เข้าพิ ธีอุ ปสมบทเพื่อนำบุ ญกุศ ลให้แ ก่พ่อต า

อาต้อย ที่ขณะนี้กำลังเ ผชิญกับอาก ารป่-วย โดยทางด้าน อีฟ พุทธิดา ได้ออกมาโ พสต์

ข้อความเอาไว้ว่า ยิ้มของพ่อในวันที่หล วงพี่ต้นบ วช เมื่อวันที่ 3 ธันวาค-ม ที่ผ่านมา

มีลูกสาวคนเดียวถึงทำให้พ่อได้ทุกอย่ างก็บ วชให้พ่อไม่ได้ อนุโมทน ากับจิ ตอันเป็นกุศ ล

ของหล วงพี่ที่คิดถึงพ่อของอี๊ฟ เห็นสุ ขภาพของพ่อไม่ดีในช่วงนี้ และปีนี้มีแต่เรื่องหนั กๆ

มาตลอ ดปี ก่อนหน้านี้ตั้งใจกันไว้กับพ่อว่า จะบ วชพร้อมพ่อถ้าหากพ่อห ายดี

เพราะพ่อตั้งใจที่จะบ วช แต่เนื่องจ ากเดือนที่ผ่านมาสุ ขภาพพ่อไม่ดีนัก และใกล้จะปีใหม่

ท่านจึงได้ตั้งใจบ วชเพื่อให้เป็นกุศ ลผลบุ ญของพ่อ และอุทิ ศส่วนบุญส่วนกุศ ลให้กับเ ทพ

เทวด า เ จ้าก รรมนายเ วร ทั้งหลายทั้งป วงของพ่อและครอบครัวของเราทุกคน

ก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ ด้วยหวั งว่าปีใหม่นี้จะมีแต่เรื่องดีๆต่อไป ขออนุโมทน ากับกุศ ลจิ ตของหล วงพี่

และขอบคุณที่ทำให้พ่อยิ้มได้ และมีแ รงต่อส ู้กับโ รคภั ยต่ างๆ เรารักพ่อนะคะ

ขอให้พ่อห ายวันห ายคืน และมีร อยยิ้มในทุกๆวันค่ะ สุ ขสั นต์วันพ่อ รักพ่อค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *