น้องเลอา มาแล้วจ้า

“แป้ง อรจิรา” นักแสดงดัง คลอ ดลูกสาว “น้องเลอา” ดี กรีลูกครึ่งสิงคโ ปร์แล้ว

เป็นอีกคนที่มากความสาม ารถสำหรับ “แป้ง อรจิรา แ หลมวิไล” เป็นนักแสดง เข้าวงการ

จ ากการที่ได้มีโอก าสทดสอบหน้ากล้องในวั ย 18 ปี ก่อนจะโด่งดั งจากภ าพยนตร์เรื่อง

“ส ายฟ้าแ ลบ” ซึ่งเป็นผลง านเรื่องที่สองของแป้ง หลังเรื่องแรก สุริยันจันทรา หนั งฟอร์มยั-กษ์

ซึ่งไม่ประส บความสำเร็จเท่าที่ควร ด้ านชีวิ ตส่วนตัวก่อนหน้านี้เธอเคยคบหากับ ภูริ หิรัญ

พฤกษ์ , ฟลุค เกริกพล มัสยวาณิช , ระฟ้า ดำรงชัยธ รรม ก่อนทำพิ ธีหมั้ นกับ ร้ อยตำร วจเอก

ทรงพันธุ์ กุลดิลก บุตรชายของพลตำร วจโ ทชัชจ์ กุลดิลก หลังทั้งคู่คบหากันได้ 2 ปี

จัดพิ ธีเมื่อ วัน เสาร์ ที่ 29 กันย ายน พ.ศ. 2555 ที่ห้ องเลิศวนาลั ย บอลลูม โ รงแ รมสวิสโซเทลฯ

ต่อมา ได้ทำพิ ธีมงค ลสมร ส ณ ห้องลอนด อน โ รงแ รมพล าซ่ าแ อทธินี ในวันที่ 25 มีนาค ม

พ.ศ. 2558 “แป้ง อรจิรา” ได้ออกมาให้สัมภ าษณ์ว่าเธอได้หย่ าร้ างกับส ามีแล้ว

เนื่องจากทั ศนคติและการใช้ชีวิ ตที่ไม่ตรงกัน หลังจ ากนั้นเธอคบหากับ รณเดช วงศาโรจน์

แต่ก็ต้องเ ลิกร ากันไป หลังก่อนหน้านี้ก็ทำฮื อฮาในโลกโ ซเ ชียล เมื่อ จากก่อนหน้านี้

แป้ง อรจิรา ว่าที่คุณแม่ป้ ายแดง ได้ออกมาประก าศว่ากำลังตั้งค รรภ์กับส ามีช าวสิงคโ ปร์

อ ายุค รรภ์ได้ 4 สัปดาห์ เเละได้เ ฉลยเ พศลูกผ่ านช่ องยูทู บของตัวเอง ว่าได้ลูกสาว

เเละก่อนอื่นขอแสดงความยินดี  แป้ง อรจิรา  คลอ ดลูกสาว น้องเลอา ดีก รีลูกครึ่งสิ งคโ ปร์แล้ว

โดยง านนี้  แป้ง อรจิรา  ก็ได้โ พสต์รูปภาพครอบครัว เเละได้ระบุข้อความว่า Welcome my beautiful Leia into this world…

mommy loves u so much … it is such a amazing feeling that no words can describe

นี่สินะ ความรู้สึก ท่ามกล างความยินดีของเพื่อนในวงก ารเเละช าวเน็ตอย่ างมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *