‘หนึ่ง วรเชษฐ์’หลังเป็นพ่อม่ าย

หนึ่ง วรเชษฐ์’ เปลี่ยนไปมากหลังเป็นพ่อม่ าย

ยังจำกันได้ไหม อดี ตดารามากความสาม ารถที่มีเอกลั กษณ์รอยยิ้มเสน่ห์ ถึงแม้จะเป็นผู้ชายที่ร่ างเล็กแต่ก็ได้เป็นนายแบบโด่งดั ง

สำหรับ ‘หนึ่ง วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ’ หลังจากสร้ างชื่อเ สียงจากการเป็นนายแบบและนักแสดง โดยปัจจุบัน

‘หนึ่ง วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ’ในวั ย 55 ปี ผั นตัวจากเ บื้องหน้าสู่ผู้ช่ วยผู้กำกั บการแสดง, ผู้กำกั บละคร ไปแล้ว

แ ถมเ จ้าตัวก็เปลี่ยนไปมาก ไว้หน วดเ ครา ผมย าว จำแท บไมไ่ด้เลย ทีเดียวที่งนี้ ‘หนึ่ง วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ’

ได้ถูกชั กนำเข้าสู่วงการบันเทิงในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเขาอ ายุได้เพียง 19 ปีเท่านั้นเอง และในขณะ

ที่ยังทำง านประจำที่สำนักผั งเมือง กรมโยธ าธิการและผั งเมือง โดย ‘หนึ่ง วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ’ เริ่มจากการถ่ ายแบบในนิตยส ารวั ยรุ่นหลายเล่ม

เช่น ‘เธอกับฉัน, วั ยหวาน, วั ยน่ารัก, ลุกกวาด’ ฯลฯ และงานโ ฆษณาหลายชื้ น ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในโ ฆษณาน้ำมันเ ครื่อง

ต่อมาได้มีผลง านละคร ทางโทรทัศน์และภ าพยนตร์จ นถึงปัจจุบัน โดยแสดงละครเรื่องสุดแต่ใ จจะไ ขว่คว้ า

ทางช่ องน้อยสี ป็นเรื่องแรก ภ าพยนตร์ที่สร้ างชื่อเ สียงที่สุดคือ ‘แช ะ แช ะ แช ะภาค 1 และ 2, เรื่องต้องป ล้ น’

รวมทั้งทำง านเบื้องหลังทั้งจัดฉ าก, ผู้กำกับการแสดง และเป็นผู้ช่วยผู้กำกั บการแสดงให้กับ ‘เป่าจินจง’

ของนักแสดงอาวุโ ส ‘ตู่ นพพล’ และละครที่สร้ างโดย ‘อ๊อฟ พงษ์พัฒน์’ก็ได้ผู้ช่ วยผู้กำกับฝ ีมือดีอย่ าง ‘หนึ่ง วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ’

เป็นหนึ่งใน ทีมง านด้วย ทั้งนี้ ‘หนึ่ง วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ’ ทางด้ านชีวิ ตส่วนตัวและชีวิ ตครอบครัว

หลังจ ากเ จ้าตัวห ายหน้าไปนาน ‘หนึ่ง วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ’ ก็ได้เปิดใจให้สัมภ าษณ์ว่าเขานั้นมีครอบครัวแล้ว

โดย’หนึ่ง วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ’ เ ผยว่า “นานแล้วครับ ถ้าถามว่าแต่งง านจริงๆ จังๆ ช่วงปี พ.ศ. 2557

ไปแต่งที่เชียงใหม่ บ้านของภรรย า จัดพิ ธีแบบเรียบง่าย บ้านๆ เราอยู่กินกันฉั นท์ส ามี-ภรรย ามา่นาน

จ นทาย าทโตแล้ว ซึ่งผู้หญิงชีวิ ตหนึ่งเขาก็อย ากจะ มีภ าพทร งจำดีๆ เลยจัดให้เขา เรามีบุตรสาวคนเดียวครับ

ผมไม่ปิ ดนะ เขาเคยเล่นละครด้วยเรื่องแรก เป็นหนังดังวันหยุด ส่วนเรื่องที่ 2 เล่นละครของพี่อ๊อฟ

เรื่องร อยไ หม ตอนไปแ คสต์ก็รู้นะเป็นบุตรสาวผม ผมก็บอกเขาว่าผมไม่ใช้เ ส้นให้นะ อย ากเล่นต้องไปแ คสต์เหมือนคนอื่นเขา”

ทั้งนี้ ‘หนึ่ง วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ’ เ ผยว่า “ในอาชี พการง านคงไม่มีสิ่งไหนที่ผมอย ากจะทำแล้วครับ ผมอย ากเป็นผู้กำกั บ

ที่ทำละครดีๆ เหมือนผู้กำกั บทุกๆ ท่านที่ทำ ละครดีๆ ออกไปให้ประชาช-นชม แค่นี้ก็เป็นความสุขที่สุ ดสำหรับผมแล้วครับ”

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น