เป็นกำใ จให้”บุ๋ม ปนัดดา”

แห่เป็นห่ วง บุ๋ม ปนัดดา อัดคลิ ปในชุดคนไ ข้จากห้อง  ไอ ซี ยู น้ำเ สียงสุดอ่ อนเ พลีย

แฟนๆแห่เป็นห่ วง บุ๋ม ปนัดดา อัดคลิ ปในชุดคนไ-ข้จากห้อง ไอ ซี ยู น้ำเ สียงสุ ดอ่ อนเ พลีย

พร้อมแ พลนกล้องให้เห็นรอบร่ างก ายของเธอมีที่วัดตรงหั วใจ และวัดความดั นอยู่อีกฝั่ งหนึ่ง

เรียกว่าทำเอาหลายคนต กอกต กใจเมื่อทราบข่ าว บุ๋ม ปนัดดา พิ ธีกร – นักแสดงสาวมากความ

สาม ารถป่-วยหนั กต้องเข้ารับการรั กษายังโ รงพย าบาลแ ถมถูกส่งเข้าห้องไอ ซี ยู อีก

โดยทางน้องอันดามัน ลูกสาวของสาวบุ๋ม เป็นคนออกมาโ พสต์แ จ้งทุกคนพร้อมข้อความ

ว่า “แม่ขอหยุ ดง านหนึ่งวัน เนื่องจาก ต้องเข้าห้อง ไอ ซี ยู” ด้า นผู้จั ดการส่วนตัวของสาวบุ๋ม

ได้เปิดเ ผยว่า “ตอนนี้บุ๋มยังไ ม่ได้ออกจ ากห้อง ไอ ซี ยู ยังต้องรอดูอาก ารไปก่อน

ส่วนสาเ หตุของก ารป่-วยคุณหม อแ จ้งว่าเป็นภู-มิแ-พ้ขั้นรุ-นแ-รง ซึ่งตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่า

เ กิดจากสาเ หตุอะไร” ส่วนอาก ารล่ าสุดของ บุ๋ม ปนัดดา ในตอนนี้เ จ้าตัวได้ออกมาโ พสต์คลิ ป

ขณะอยู่ในชุดของโ รงพย าบาลและมีเ ครื่องช่วยห ายใจ พร้อมเปิดใจจ ากห้อง ไอ ซี ยู ว่า

ปกติเขาห้ ามถ่ ายคนไ ข้ นี่คนไ ข้ถ่ายเองคงไ ม่เป็นไรใช่ไหม อยู่ห้อง ไอ ซี ยู เ ครื่องเต็มไป

หมดเลย พร้อมกันนั้น สาวบุ๋ม ยังแ พลนกล้องให้เห็นรอบร่ างกายของเธอมีที่วัดตรงหั วใจ

และวัดความดั นอยู่อีกฝั่ งหนึ่ง นอกจากนี้น้ำเ สียงของสาวบุ๋มยังอ่อนเ พลียมากๆ

จ นช าวเน็ตที่เห็นคลิ ปต่ างเป็นห่ วง ง านนี้ก็ขอส่งกำลังใ จให้สาวบุ๋มนั้นห ายป่-วยโดยเร็วไวจ้า

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *