อย ากให้พ่อแม่ได้เห็นเหมือนกัน

ความประทั บใจที่ทำให้กลั้ นน้ำต าไว้ไม่อยู่ เมื่อเห็นพ ระธุด งค์กว่า 400 รูป เดินผ่านบ้านช าวบ้าน

เรียกได้ว่าทำเอาใครที่เห็นภ าพถึงกับต้องน้ำต าซึ มกันเลยทีเดียว หลังเ พจ แ ชร์เลยได้บุ ญ

ได้โ พสต์ข้อความระบุว่า ความประทั บใจที่ทำให้กลั้ นน้ำต าไว้ไ ม่อยู่ เมื่อลูกเห็นพ ระธุด งค์

กว่า 400 รูป จึงอย ากให้พ่อแม่ได้เห็นเหมือนกัน แม้ท่านทั้งสองละจ ากโ ลกนี้ไปแล้ว

ก็หวังว่าท่านจะรับรู้และอนุโมทน า ปลื้ มปิ-ติกับบุญที่ลูกได้เห็น ขออนุโมทน าในความ

กตั ญญู ที่ลูกมีต่อพ่อแม่ผู้ล่ วงลั บ สาธุ

โพสต์ดังกล่าว

เห็นแล้วนำต าซึ มเลยครับ สำหรับใครที่พ่อแม่ยังมีชีวิ ตอยู่ก็ดูแลท่านดีๆนะครับ

เมื่อภาพถูกเ ผยแ พร่ออกไปต่ างก็มีช าวโ ซเ ชียลส่งต่อกันเป็นจำน วนมาก

 

ขอบคุณ:แ ชร์ไปได้บุญ

เรียบเรียง:โดยทีมง านมุมข่ าว

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น