5 นาที1ร้ อยล้ าน

เอาอีกแล้ว กล่ องสุ่ ม ‘พิมรี่พาย’ ร าค า 1 หมื่ นโ กยเ งิน 1ร้ อยล้ านใน 5 นาที

เอาอีกแล้ว กล่ องสุ่ ม ‘พิมรี่พาย’ ร าคา 1 หมื่ น โ กยเ งิน 1ร้ อยล้ านใน 5 นาที สั่ งห้ ามลูกน้อง

ซื้ อ ฝ่ าฝื นประเ มินออกทันที เพราะสำหรับลูกค้ าเท่านั้น

วันที่ 5 ธ.ค.64 ผู้สื่ อข่ าวร ายงานว่า หลังจากก่อนหน้านี้ พิมรี่พาย ได้ทำสถิ-ติกล่ องสุ่ ม

ร าคา 1 แ สนบ าท ใช้เวลาแค่ 10 นาที ทำเ งินไปได้ 1ร้ อยล้ านบ าท แ ถมยังมีบิ๊ กเ ซอร์ไ พรส์

ลูกค้ าที่ซื้ อกล่ องสุ่ ม ได้รถเ ก๋งป้ ายแดงไป 1 คั-น

ล่ าสุด พิมรี่พาย ได้ข า ยกล่ องสุ่ มร าคา 1 หมื่ นบ าท ระหว่างะนั้น พิมรี่พาย

ก็ได้สั่ งห้ ามพนักง านซื้ อเอง เพราะจะให้ลูกค้ าซื้ อเท่านั้น

ใครฝ่ าฝื นประเ มินออกทันที เนื่องจ ากของในกล่ องสุ่ มคุ้ มค่ ากับเ งินที่เ สียไป

และครั้งนี้ พิมรี่พาย ก็ได้ทำสถิ-ติใหม่ ข ายกล่ องสุ่ มร าคา 1 หมื่ นบ าท

ปิดย อ ด 1ร้ อยล้ านบ าท ภายใน 5 นาที สำหรับของในกล่ องสุ่ มครั้งนี้

พิมรี่พาย ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรบ้าง  ต้องไปลุ้ นกันเอาเอง

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *