“เปาวลี”เ ผยเรื่องบนเ ตียงกับส ามี

เปาวลี เ ผยชีวิ ตหลังแต่งง านมีปัญห าเรื่องบนเ ตียงกับส ามีทุกคืน

สำหรับนักร้ องลูกทุ่งสาวเปาวลี พรพิมล เริ่มเข้าวงก ารจากเดินสายประก วดร้ องเ พลง

ต ามเวทีต่ างๆและได้ไปเวทีคว้ าไ มค์คว້ าแ ชมป์จ นได้เข้าสู่วงก ารแล้วมาแสดงห นัง

เรื่อง พุ่มพวง โดยรับบ ทเป็นพุ่มพ่วง ดวงจันทร์ ทั้งนี้ยังมีผลง านเพลงอีกมากมาย

ชีวิ ตคู่ได้แต่งง านกับเอิร์ธ กานต์ ลูกชายของ ซู โม่กิ๊ กที่คบห ากันมานานกว่า 8 ปี

ล่ าสุดเปาวลีได้พาส ามีมาออก ร ายก ารแ ฉที่พูดถึงเรื่องชีวิ ตหลังแต่งง านได้มีปัญห า

เรื่องบ น เ ตียงทุกคืนมันเ กิดขึ้นเพราะตัวส ามีเอิร์ธนั้น นอนละเ มอทุกคืนช่วงนั้น

เพราะเขาเ ครียดเ กี่ยวกับเรื่องทำร้ านอาห ารทั้งหมดก็จะลุกขึ้นมานั่งกล างดึกละเ มอวิ่งไป

ห้องน้ำ เริ่มเป็นเยอะขึ้นบางทีก็ต่ อยเรา มันเริ่มไ ม่ไหว ก็เลยไปเล่าให้พ่อกับแม่เอิร์ธฟัง

เขาก็บอกปกติคุณปู่ก็ยังเป็นก็เลยตั ดสิ นใจให้เ ลิกทำเลยข ายทิ้ งไปหมด แต่พอปิดกิ จการ

ไปก็ไม่มีอาก ารแบบนี้อีกเลยห ลับสบ ายขึ้นและได้ถามถึงเรื่องการประหยั ด ของเปาวลี

ที่ส ามีบอกว่า อย ากให้เขาใช้ของดีๆ บ้างเปาวลีย้อนกลับพร้อมกับหัวเราะว่าตอนนี้มาใช้เ งิน กระเป๋ าส ามีแทน

รายการแ ฉ

เปาวลี กับ เอิร์ธ

เปาวลี

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น