“อ้น”ประก าศขอเลือกข้ างสนั บสนุน

อ้น สราวุธ ประก าศจุดยื นชัดเ จน ขอเ ลือกข้ างสนั บสนุน “ลูกหนั ง ศีตล า”

จากกร ณีดร าม่าร้ อนในโ ลกออนไ ลน์ เมื่อช าวเน็ตต่ างแห่แ บน ลูกหนั ง ศีตล า

ลูกสาวของ “ตั้ว ศรั ณยู” และ เปิ้ล หัทย าที่เตรียมเดบิ วต์เป็นสม าชิกวงเ กิร์ลกรุ๊ ปที่ชื่อ

(ไ ฮ-คีย์) ของประเทศเ กาหลี ซึ่งช าวเน็ตมองว่าในอดี ตผู้เป็นพ่อได้เป็นแ กนนำ ก ป ป ส.

และ ลูกหนั ง เองก็เคยเข้าร่วมการชุ มนุมด้วยเช่นกัน ทำให้ช าวเน็ตพร้อมใจติดแ ฮชแ ท็ก

#แ บนลูกหนั ง , (ไ ฮ-คีย์) จ นขึ้นเ ทรนด์ทวิ ตเ ตอร์ ยืนหยั ดที่จะไม่สนั บสนุนวงนี้

ซึ่งกระแ สข่ าวดร าม่านี้ดังไกลไปถึงแดนกิมจิด้วยเช่นกัน โดยสื่ อของเก าหลีต่ างจั บต า

ลุ้ นว่าเธอจะได้เดบิ วต์หรือไม่ ล่ าสุดเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 นักแสดงชื่อดั ง อ้น สร าวุธ

ก็ได้ขอเลือกข้ างให้กำลังใจ ลูกหนั ง ศีตล า โดยหนุ่มอ้น ได้มีการโ พสต์ภ าพหน้าไ อจี

ของสาวลูกหนั ง พร้อมส่งกำลังใจประก าศสนั บสนุนเธอเป็นข้อความภาษ าอังกฤ ษที่แปล

ความหม ายได้ว่า  พ่อของเธอรักประเ ทศบ้ านเ กิดของเราพ่อของเธอรักเธอ ฉันรักพ่อของเธอ

และรักประเทศบ้ านเ กิดของเรา ฉันอยู่ข้ างเธอ  หลังจ ากที่โ พสต์ดังกล่ าวเ ผยแ พร่ออกไป

ได้มีผู้เข้ามากดหัวใ จกันเป็นจำน วนมาก นอกจ ากนี้ยังคนในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมคอมเ มนต์

ให้กำลังใจ ลูกหนั ง ศีตล า ด้วยเช่นกัน อาทิ ท็ อป ด ารณีนุช , เ หมี่ยว ปวั นรัตน์ เป็นต้น

ขอบคุณ:aonsarawut_sky

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *