สิ้ นแล้ว ดาวร้ ายในตำน าน

สิ้ นดาวร้ ายในตำน าน อัมพร ปานกระโ ทก จ ากไปในวั ย 67 ปี

นับว่าเป็นข่ าวเ ศร้ารับเดือน ธ.ค. กับการสู ญเ สียนักแสดงดาวร้ ายรุ่นใหญ่ “อัมพร ปานกระโ ทก” ไปอย่ างไม่มีวันกลับในวั ย 67 ปี

โดยลูกชายของนักแสดงดาวร้ ายรุ่นใหญ่เป็นผู้ออกมาโ พสต์ข้อความแ จ้งข่าวเ ศร้าครั้งนี้ โดยระบุว่า ….”สวัสดีคับทุกท่าน ผมจะแ จ้งว่าพ่อท่านเ สียแล้วนะคับ

เรื่องการจัดง านผมจะแ จ้งอีกทีเมื่อทราบคับ” ประวัติของ “อัมพร ปานกระโ ทก” นั้น เ กิดเมื่อวันที่ 23 ก.ย. พ.ศ. 2497 เรียนจบการศึ กษาชั้นป.6

เพราะต้องออกมาช่วยที่บ้านหาเ งินเ ลี้ยงน้อง ซึ่งมีถึง 6 คนด้วยการรับจ้ างข-นของขึ้นรถไ ฟได้ค่ าแ รงวันละ 50 สต างค์ถึงหนึ่งบ าท

 

เรียกว่าชีวิ ตของเ จ้าตัวนั้นกินนอนอยู่ที่หน้าสถานีรถไ ฟตั้งแต่เ ด็ก จ นเป็นหนุ่มกันเลยทีเดียวในวั ยเ ด็กเ จ้าตัวนั้นชอบดูภ าพยนตร์เป็นอย่ างมาก

หากมีหนั งไม่ว่าจะเป็นหนั งกางแปล ง หรือหนั งในง านต่ างๆ มาฉ าย เขาเป็นต้องนั้นเฝ้ าหน้าจ อทุกครั้ง กระทั่ งในปีพ.ศ. 2526

หลังจ ากย้ ายมาอยู่กับน้าแถววัดเ พรียวสระบุรี อัมพรก็มีโอกาสได้เข้าสู่วงการภ าพยนตร์ในฐ านะตัวประก อบกับในหนั งเรื่อง พร ายพิฆ-าต

เป็นเรื่องแรก ต ามด้วยง านละครเรื่อง พ ระเพื่อนพ ระแ พง แต่ง านที่ทำให้คนคุ้นเ จ้าเ จ้าตัวเป็นอย่ างดีก็คือง านโ ฆษณ าสิ งห์คะน องนา

ทั้งนี้ด้วยค าแรกเ ตอร์ที่ค่อนข้างจะโ ดดเด่นทำให้เ จ้าตัวมีง านหนั งทั้งในและต่ างประเทศรวมถึงง านละครในบทของผู้ร้ ายมากกว่า 200เ รื่องเลยทีเดียว

เมื่อสองปีที่ผ่านมานักแสดงรุ่ นใหญ่ได้ต กเป็นข่ าวชีวิ ตต กอั บเพราะไม่มีง านกระทั่ งแท บจะไม่มีเ งินซื้ อข้ าวกิน

ซึ่งก่อนจะเ สียชีวิ ตนั้นเ จ้าตัวกำลังมี ผลง านละครเรื่อง “ภูผ าผ ีคุ้ ม” ทางช่ อง oneฝ ากฝ ีมือไว้เป็นเรื่องสุดท้ าย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *