“รถเมล์ ”เ ผยชีวิ ตคู่เจอปัญห า

“รถเมล์ คะนึงนิจ” เ ผยชีวิ ตคู่เจอปัญห า อยู่บ้านเดียวกัน แต่แ ยกกันอยู่

เป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสาม ารถสำหรับ “รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์” เป็นนักแสดง

และพิ ธีกรหญิงช าวไทย ชีวิ ตส่วนตัวรถเมล์เคยคบหาดูใจ กับ สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล

โดยคบกันเป็นเวลา 7 ปี เนื่องจ าก ทัศนคติไม่ตรงกัน เเละในเวลาต่อมา “รถเมล์ คะนึงนิจ”

ก็ได้ส่งท้ ายความหวานช่ วงปลายปี 2020 กับง านมงค ลสมร สของนางเอก-พิ ธีกรคนเก่ง

รถเมล์ คะนึงนิจ และหนุ่มนอกวงการ บอล สุเมธ เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่เพิ่งแต่งง านไป

หม าดๆ ล่ าสุด “รถเมล์ คะนึงนิจ” ก็ได้เ ผยปัญห าของชีวิ ตคู่ ว่าล่ าสุดอยู่บ้านเดียวกัน

แต่ต้องแ ยกกันอยู่ เพราะไ ลฟ์สไตล์หลังแต่งง านไม่เหมือนกัน “รถเมล์ คะนึงนิจ” รีวิ วชีวิ ต

มีส ามีครบ 1 ปี ต้องปรั บตัวเข้าหากัน ลั่ นบ้านสองชั้นแ ยกโซน ต่ างคนต่ างได้มีพื้นที่ของตัว

เอง ปีนี้กลั วโ ควิด แต่ปีหน้าแพลนปั๊ มลูก บอกไม่รับละครเพราะกลั วมีลูก เน้นวิธีธ รรมช าติ ยัง

หวังได้ไปฮั นนีมูนที่แอฟริก า เรามีบ้านสองชั้นแ ยกกัน ให้ต่ างคนต่ างใช้ชีวิ ตของตัวเอง

“ก็ต่ างนะ พูดถึงการใช้ชีวิ ตคล้ายๆ กัน ไปดูต้นไม้เดิน Shopping แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เ ที่ยว

กล างคืนเหมือนกัน แต่การใช้ชีวิ ตหม ายถึงเราเป็นคนชอบเ งียบๆ อย่ างเช่นเรากลับบ้านไป

เราก็อย ากจะอยู่ในห้องที่เ งียบๆ ในขณะที่คุณส ามีชอบดูหนั งดูซี-รีส์ เปิดโทรทั ศน์เ ครื่อง

เ สียงกระหึ่ ม มันก็เลยกล ายเป็นว่า เวลาเรากลับไปเราก็จะบอกว่าพี่เบาได้ไหม

สุดท้ ายก็เลยมีแบบสองชั้นแ ยกกัน ถ้าเขาอย ากดูห นัง ดูอะไรก็จะไปดูห้องข้างบน

ส่วนเรากลับบ้านมาตอนเย็นหลังจ ากทำง านเสร็จเราก็จะอยู่ข้างล่ าง รถเมล์ว่าชีวิ ตคู่มัน

ก็ต้องปรั บตัวเข้าหากันแหละ เพราะเราไม่รู้จริงๆ ว่าคนคนหนึ่ง 30 กว่าปีเขาใช้ชีวิ ตมายังไง

เราอยู่กับครอบครัวเราก็จะใช้ชีวิ ตอีกแบบหนึ่ง พอวันหนึ่งที่จะต้องมาอยู่ด้วยกันมันก็ค่อยๆ ปรั บกันไป

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *