“รถเมล์ ”เ ผยชีวิ ตคู่เจอปัญห า

“รถเมล์ คะนึงนิจ” เ ผยชีวิ ตคู่เจอปัญห า อยู่บ้านเดียวกัน แต่แ ยกกันอยู่

เป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสาม ารถสำหรับ “รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์” เป็นนักแสดง

และพิ ธีกรหญิงช าวไทย ชีวิ ตส่วนตัวรถเมล์เคยคบหาดูใจ กับ สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล

โดยคบกันเป็นเวลา 7 ปี เนื่องจ าก ทัศนคติไม่ตรงกัน เเละในเวลาต่อมา “รถเมล์ คะนึงนิจ”

ก็ได้ส่งท้ ายความหวานช่ วงปลายปี 2020 กับง านมงค ลสมร สของนางเอก-พิ ธีกรคนเก่ง

รถเมล์ คะนึงนิจ และหนุ่มนอกวงการ บอล สุเมธ เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่เพิ่งแต่งง านไป

หม าดๆ ล่ าสุด “รถเมล์ คะนึงนิจ” ก็ได้เ ผยปัญห าของชีวิ ตคู่ ว่าล่ าสุดอยู่บ้านเดียวกัน

แต่ต้องแ ยกกันอยู่ เพราะไ ลฟ์สไตล์หลังแต่งง านไม่เหมือนกัน “รถเมล์ คะนึงนิจ” รีวิ วชีวิ ต

มีส ามีครบ 1 ปี ต้องปรั บตัวเข้าหากัน ลั่ นบ้านสองชั้นแ ยกโซน ต่ างคนต่ างได้มีพื้นที่ของตัว

เอง ปีนี้กลั วโ ควิด แต่ปีหน้าแพลนปั๊ มลูก บอกไม่รับละครเพราะกลั วมีลูก เน้นวิธีธ รรมช าติ ยัง

หวังได้ไปฮั นนีมูนที่แอฟริก า เรามีบ้านสองชั้นแ ยกกัน ให้ต่ างคนต่ างใช้ชีวิ ตของตัวเอง

“ก็ต่ างนะ พูดถึงการใช้ชีวิ ตคล้ายๆ กัน ไปดูต้นไม้เดิน Shopping แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เ ที่ยว

กล างคืนเหมือนกัน แต่การใช้ชีวิ ตหม ายถึงเราเป็นคนชอบเ งียบๆ อย่ างเช่นเรากลับบ้านไป

เราก็อย ากจะอยู่ในห้องที่เ งียบๆ ในขณะที่คุณส ามีชอบดูหนั งดูซี-รีส์ เปิดโทรทั ศน์เ ครื่อง

เ สียงกระหึ่ ม มันก็เลยกล ายเป็นว่า เวลาเรากลับไปเราก็จะบอกว่าพี่เบาได้ไหม

สุดท้ ายก็เลยมีแบบสองชั้นแ ยกกัน ถ้าเขาอย ากดูห นัง ดูอะไรก็จะไปดูห้องข้างบน

ส่วนเรากลับบ้านมาตอนเย็นหลังจ ากทำง านเสร็จเราก็จะอยู่ข้างล่ าง รถเมล์ว่าชีวิ ตคู่มัน

ก็ต้องปรั บตัวเข้าหากันแหละ เพราะเราไม่รู้จริงๆ ว่าคนคนหนึ่ง 30 กว่าปีเขาใช้ชีวิ ตมายังไง

เราอยู่กับครอบครัวเราก็จะใช้ชีวิ ตอีกแบบหนึ่ง พอวันหนึ่งที่จะต้องมาอยู่ด้วยกันมันก็ค่อยๆ ปรั บกันไป

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น