“แซม ยุรนันท์” ไม่เ ลี้ยงเป็นคุณหนู

2 ทาย าท “แซม ยุรนันท์” ไม่เ ลี้ยงเป็นคุณหนู

เรียกว่าก าลเวลาทำอะไรความหล่ อเขาไม่ได้เลยจริงๆ สำหรับ ‘แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี’ อดี ตพ ระเอกดัง-นักแสดงรุ่ นใหญ่

ที่หลายๆ คนคุ้นเคยและคุ้นต า ที่นอกจ ากฝ ีมือการแสดงแล้ว นอกจอเขายังเป็นผู้บริห ารหนุ่มหล่ อ บริห ารกิ จการอย่หลายประเ ทศ

เลยทีเดียว อีกทั้งยังทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อตัวอย่ างสุดๆ เพราะหลังจ ากครองรักกับ ‘คุณมุก มาริษา ภมรมนตรี’

ก็ได้ให้กำเนิ ดทาย าททั้ง 2 อย่ าง บุต รชายคนโต ‘แมมโบ้ ยุรการ ภมรมนตรี’ และทาย าทบุ ตรสาว มายด์ ยุรริษา ภมรมนตรี

นับวันยิ่งโตก็หล่ อ-สวย ได้พ่อ-แม่มาเต็มๆ แ ถมดีก รีการสึ กษาก็ไม่ธ รรมดา โดย บุตรชายคนโต แมมโบ้ ยุรการ ภมรมนตรี

เมื่อครั้งได้ร่ำเรียนอยู่เ มืองนอกก็ไปทำง านรับจ้ าง อยู่ที่โ รงแ รม ไม่เ กี่ยงอาชี พและ แซม ยุรนันท์ ภมรม นตรี ยังเ ผยอีกว่าไม่สอน

ทาย าททั้ง 2 ให้เป็นคุณหนู-คุณนาย โดย ‘แซม ยุรนันท์’ ผู้เป็นพ่อ เ ผยว่า พ่อนั่งรถไ ฟฟ้าได้ พ่อเป็นคนธ รรมดา จะไม่เ ลี้ยง

เขาให้เป็นแบบเซเลบริตี้ คนดัง เห่ อกว่าคนอื่น เช่นเดียวกันกับภรรย าจะพูดกร อกหูเขาตลอ ด เราไม่ได้หล่ อกว่าคนอื่น เขาก็ได้ความคิดนั้น

ตอนไปทำ โ รงแ รม ที่เ ยอรมัน แมมโบ้เขาทำได้หมด ดูดฝุ่นได้ ล้ างห้องน้ำก็ได้นะ ถึงแม้จะเป็นทาย าทเ จ้าของก็จริง แต่เขามีความคิด

มองเรื่องเล็กสุดได้ ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเป็นเ จ้านายสั่ งคนโน้นคนนี้ ตอนนี้แมมโบ้ก็เรียนจบแล้ว ช่วยง านกิ จการพ่อหมด

และมาทาง ด้ านบุตรสาวคนสวย ‘มายด์ ยุรริษา ภมรมนตรี’ เรียนจบจากมหาวิทย าลัยชั้นนำของประเทศอย่ าง ‘เอแบค’ และใช้เวลาเรียนจบเพียง

3 ปี ทั้งนี้บุตรชายคนเก่งก็เคยได้เ ผยความรู้สึกและความประทั บใจของ ‘แซม ยุรนันท์’ ผู้เป็นพ่อ ไว้ว่า “ความเป็นพ่อ ความเป็นผู้นำ

ครอบครัว เป็นตัวอย่ างที่ดีมากกๆครับ ไม่รู้จะพูดยังไง พ่อดีทุกทางเลยครับ มีอะไรเล่าให้คุณพ่อผั งทุกเรื่องไหม ก็อาจจะไม่ทุกเรื่องครับ

แต่หลักๆมีอะไรก็จะเล่ าให้คุณพ่อฟัง คุณพ่อก็จะเป็นกำลังใจให้ ถ้าผมสบ ายใจหรือพร้อมเล่ าเมื่อไหร่ก็จะไปเล่ าให้ฟังครับ  ทั้งนี้

แซม ยุรนันท์ ให้ข้อคิดถึงการเ ลี้ยงดูทาย าทไว้ว่า  วิธีการจัดก ารของเราในเรื่องบางเรื่อง อาจจะไม่ดีเท่ากับที่เขาจัดก ารอยู่ก็ได้

เพราะฉะนั้นให้เขาจัดการในชีวิ ตของเขาเอง ดีของพ่ออาจจะไม่ดีสำหรับก็ได้ เราคอยซั พพ อร์ตดีกว่า

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *