โฉมหน้า “สาวด วงเ ฮง”

เปิดโฉมหน้า “สาวด วงเ ฮง” สั่งกล่องสุ่ ม 1 แ สน ได้รถย นตร์ป้ ายแดงเป็นของแ ถม

ต้องบอกว่ากลายเป็นที่วิพ ากษ์วิจ ารณ์ในโลกโ ซเ ชียล เมื่อเ น็ตไอด อล นักร้ อง แม่ค้ าออนไ ลน์เ บอร์หนึ่งของเ มืองไทยอย่ าง “พิมรี่พาย”

ได้รับคำท้ าให้ทำกล่องสุ่ มเ ครื่องสำอ าง ร าคากล่องละ 1 แ สนบ าท จ นมีคนเหล่ าเ น็ตไอดอ ลคนดัง ยูทู บเ บอร์

แ ห่กดสั่ งจองถล่ มทล ายมากถึง 1 พั นกล่อง จ นในการไ ลฟ์ส ดครั้งนั้น กวาดเ งินไปมากที่สุดในประวัติศ าสตร์ 10 นาที 1ร้ อยล้ านบ าท

เเละในเวลาต่อมาต้องบอกว่าทำเอาโ ลกออนไ ลน์ฮื อฮา เมื่อเหล่าลูกค้ า บิวตี้บล็ อคเ กอร์ เ น็ตไอด อลคนดัง ยูทู บเ บอร์

ลูกค้ าหลายคนเริ่มได้รับกล่องสุ่-มกันแล้ว แต่ก็ต้องบอกว่าทำเอาช็ อกเมื่อเปิดมาก็จะพบเ ครื่องสำอ างหล ากหลายชนิด

ที่มากกว่าร าคา 1 แ สนบ าท อีกทั้งแต่ละคนได้ของแ ถมอาทิเช่น ไ อโ ฟน 13 ท องคำ โ ซฟ า กระเ ป๋าแบ รนด์เ นม

เเละที่พีคที่สุดเมื่อคืนนี้เมื่อ “สาวด วงเ ฮง” ร ายหนึ่งได้ สั่-งกล่องสุ่ ม 1 แ สน ได้รถย นตร์ป้ ายแดงเป็นของแ ถม

โดยต่อมาทราบว่าก่อนหน้านี้เธอก็ได้ของเเ ถมเป็นมอร์เ ตอร์ไ ซค์เเล้ว 1 คัน โดยเธอนั้นได้โ พสต์เ ฟซบุ๊กระบุข้อความว่า เข่าทรุ ด

กล่องสุ่-ม1แ สน ของในกล่ อง1แ สนห้า+ รถย นต์อีก 1คั-น ขอบคุณมากนะคะพี่พิมรี่พาย #นึกว่าจะได้ยกล้อมอไ ซละ

เเละโ พสต์อีกครั้งว่า ขอบคุณทุกคำยินดีจ ากเพื่อนๆพี่ๆและทุกๆท่าน ขอบคุณพี่พิมรี่พายรอบที่7นะคะ ขอไม่รับสัมภ าษณ์ข่ าวทุกสื่ อนะคะ

ไม่สะด วกจริงๆค่ะ ขอลุยทำง านต่อจ นกว่าจะคลอ ดค่ะ ลูกต้องใช้เ งินค่ะ กร าบขอโ ทษพี่ๆสื่ อ ที่ติ ดต่อมาด้วยนะคะ

เเละในวันนี้เราจะพาทุกท่านมา เปิดโ ฉมหน้า “สาวด วงเ ฮง” สั่ งกล่ องสุ่ ม 1 แ สน ได้รถย นตร์ป้ ายแดงเป็นของแ ถม

บอกเลยสวยเเ ซ่บไม่เเ พ้ “พิมรี่พาย” เลยทีเดียว เปิดโ ฉมหน้า “สาวด วงเ ฮง” สั่ งกล่องสุ่-ม 1 แ สน ได้รถย นตร์ป้ ายแดงเป็นของแ ถม

เปิดโ ฉมหน้า “สาวด วงเ ฮง” สั่ งกล่องสุ่-ม 1 แ สน ได้รถย นตร์ป้ ายแดงเป็นของแ ถม

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *