กรรชัย ลั่นแ รง ดาราเ บนซ์เหลือง ฟังแล้วสะดุ้ ง

กรรชัย ลั่นแ รง ดาราเ บนซ์เหลือง ฟังแล้วสะดุ้ ง

สำหรับพิ ธีกรมาก ฝ ีมืออย่ าง หนุ่ม กรรชัย ที่ โ ด่งดังจากร ายการโ หนกระแ ส

และมีผลง านทั้งด้านแสดงอีกมากมาย ล่ าสุด จากกรณีคลิ ปดังที่ถูกบันทึกภาพ

จากกล้อ ง หน้ารถ ทำให้เห็นเ หตุการณ์ รถที่มาทาง ต ร งเป็นไฟ เ ขี ย ว กำลังขับ

ไปทางตรง แล้วอยู่ๆก็มีรถเบนซ์สีเหลืองขับ ป า ด 3 เลน เพื่อที่จะ เ ลี้ ย วขวา

จึงเป็นเ หตุให้รถข วางกันกลางสี่แยก หลังจากนั้นมีผู้ชายที่เป็นคนขับรถเ บนซ์

ได้เดินลงมาจากรถ แล้วเดินไปบอกให้คู่ ก ร ณีเป็นผู้หญิงที่ขับรถมาทางตรงให้ถอยรถ

ดังนั้นคู่ ก ร ณี จึงว่า คุณเป็นคน ป า ด มาแต่ผู้ชายไม่ยอมช ี้นิ้ วให้ผู้หญิงถอยรถออก

ต่อมาทราบว่าถนนนี้เ ส้นนี้เป็น 5เลน ไม่มีสั ญญ า ณ ไ ฟเ ลี้ยวขว าเลยต้องหาช่วงที่จะเ ลี้ยว

เองทั้งนี้ยังมีคนออกมาเ ผยว่าเคยถูกรถเ บนซ์สีเหลืองขับทั้งเ บี ย ดและ ป า ดหน้าบ ริ เ ว ณ นี้

เหมือนกัน ล่ าสุดทางด้ านหนุ่ม กรรชัย ทำหน้าที่ อ่านข่ าวผ่านร ายการเ ที่ยงวั น ทั น เ ห ตุ ก า ร ณ์

ก็ได้รู้ว่าทางเ จ้าของรถเ บนซ์สีเหลือง คือนั กแ ส ด ง ประกอบ นายธนพล ที่ยอมรับเป็นคนขับเอง

เพราะออกจ ากบ้านแถวห้วยขว าง เพื่อที่จะเดินไปลพบุรี พอถึงที่จุ ด เ กิ ด เ ห ตุ ตนพย าย าม

จะถ อยแล้ว แต่ถอยไม่ได้ เนื่องจ ากมีรถจอ ดต่อท้ายเลยต้องไปบอกให้อีกฝ่ ายถอยหลังหน่อย

เพราะด้านหลังอีกฝ่ ายไม่มีรถ พร้อมทั้งว่า เรื่องนี้ไม่มีใครผิ ดแต่เ กิดจ ากการข าดน้ำใจ จึงเ กิด

เรื่องนี้ขึ้นงานนี้หนุ่ม กรรชัย ถึงกับลั่น เ ดื อ ด ว่าอย่ าให้ใครมาว่า ว งก า ร บั น เ ทิ ง อะ เ น อ ะ

แล้วขอพูดใน ฐ า น ะ คนบันเทิง อย่ าไปพูดถึงเรื่องน้ำใจเลย แค่คุณออกมา

ข อ โ ท ษ มันก็จบแล้ว ทั้งนี้ ด้าน หมวย อริสา เสริมว่า เขาจะไป ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม หนุ่ม กรรชัย

จึงลั่นว่า ก่อนจะ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ต้อง ขั ด เ ก ล า ตัวเองก่อน เราผิ ดก็ ข อ โ ท ษ

รายการ

ภาพ เ หตุ

หนุ่ม กรรชัย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *