กบเ ผยถูกแม่ส ามีไม่ปลื้ม

เ ผยเ หตุ ‘กบ สุวนันท์’ ถูกแม่ส ามีไม่ปลื้ม

เรื่องร าวสะใ ภ้และแม่ส ามี ที่เ กิดขึ้นนางเอกดัง กบ-สุวนันท์ คงยิ่ง ที่ถูกฝั่ งแม่ส ามี

นางดาริกา ปุณณกันต์ ม ารดาพ ระเอกไ-ฮโซ บรู๊ค-ดนุพร ปุณณกันต์ น้อย ใจบุตรชาย

และว่าที่สะใ ภ้ เ กี่ยวกับเรื่องที่ทั้งสองคน ไม่เคยมาบอกกล่าวเรื่องวิว าห์ให้รู้จากป าก

ต้องรับรู้จ ากข่าวหนั งสื อพิมพ์ ทำให้กระแ สข่าว “แม่ส ามีไม่ปลื้มสะใ ภ้” ที่มีออกมาเป็น

ระล อกนั้น กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมา จ นหลายคนเป็นห่ วงว่ากระแ สข่ าวนี้จะส่งผ ลให้แผน

การวิว าห์ของคู่รักมาราธอน กบ-บรู๊ค ที่คบหาดูใจกันมานานร่วม 10 ปี แต่ยังไม่ได้ลง

เอยด้วยการแต่งง าน ซึ่งบรู๊คเ ผยว่าทราบดีว่าข่ าวที่เ กิดขึ้น หลายคนให้ความสนใจ ที่ตั ดสินใจมาพูดคุย

กันวันนี้ เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ ายสบายใจกับเรื่องที่เ กิดขึ้น ที่คุณแม่ ได้พูดไปกับนักข่ าวนั้น

ยอมรับว่าตนได้วางแ ผนชีวิ ตตัวเองและได้พูดกับสื่-อไปว่า ถ้าหลังเ ลือกตั้งตนก็อ ายุ

เยอะแล้ว ก็อย ากมีครอบครัว หลังพูดไปตอนมีข่ าวนั้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่ างประเทศ

ตนก็ ไม่คิดว่าสิ่งที่พูดไปจะกลายเป็นข่ าวใหญ่โตขึ้นหน้าหนึ่งหนั งสือพิ มพ์ทุกเล่ม

จ นกบ สุวนันท์ เ ผยเข้ากร าบขอโ ทษแม่ฝ่ ายชายหลังเรื่องบ านปลาย ก่อนเข้าสู่ประตูวิว าห์อย่ างเป็นท างการ

เข้ามาใช้นามสกุ ลเดียวกัน หลังจากพิ ธีวิว าห์แ สนเรียบง่ายจบลง ดูเหมือนข่ าวคราวของ

แม่สามีและสะใ ภ้คู่นี้ก็ดูจะจ างลงไปด้วย “แม่บรู๊ค” เ ผยว่าเป็นสุ ขล้ นเห็นบุตรชายแต่งง าน

เข้าสวมกอ ดบุตร สะใ ภ้ “กบ” ยันทุกอย่ างค ลี่คลายแล้ว ที่ผ่านมาแค่เข้าใจผิ ดกัน

พูดติดตลก บุตรสะใ ภ้น่าจะดีใจ ที่ข่ าวแม่ไม่ปลื้ มทำให้คนเห็นใ จและยังดังขึ้นหน้าหนึ่งหล ายวัน

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น