5 คู่รักดาราเ ลิกกัน

5 คู่รักดาราเ ลิกกัน จบความสัมพั นธ์หวานชื่น เ หลือเพียงพี่น้องที่ดีต่อกัน

ร้ อนแ รงจริงๆ กับปี 2564 ที่ตลอ ดทั้งปีที่ผ่านมามีข่ าวดาราเ ลิกกันแล้วหลายคู่อยู่ อย่ างล่ าสุดที่แฟนคลั บต่ างป าดน้ำต าก็คือ

เวียร์เบลล่ าเ ลิกกัน ซึ่งฝ่ ายหญิงเพิ่งจะออกมาให้สัมภ าษณ์ว่า ได้ลดสถ านนะกัยฝ่ ายชายแล้วเรียบร้ อย เหลือเพียงความเป็นที่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้น

เ กี่ยวกับเรื่องนี้ ทีมข่ าวไทยนิ วส์ได้รวบร วมเหล่า ดาราเ ลิกกัน 2564 มาให้ได้ชมกัน เพราะหลายๆ คู่ทำเอาแฟนคลั บใจห ายไม่น้อย เริ่มต้นกันที่

1. เวียร์ – เบลล่ า ปิดตำน านคู่รักข้ามช่ อง
ต้องยอมรับจริงๆ ว่า เป็นอีกคู่ที่หลายคนจับต ามอง เพราะ เบลล่ า – เวียร์ ได้บ่-มรักมานานกว่า 9 ปี

ก่อนที่ล่ าสุด เบลล่ า ราณี แคมเปญ จะออกมายอมรับแล้วว่า ลดสถ านะกับ เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ แล้วเรียบร้ อย ซึ่งเจ้ าตัวยืนยันว่า ตอนที่คุยกันไม่มีเรื่องมือที่ 3 อย่ างแน่นอน

2. ซาร่ า – เต้ย ปิดฉ ากรัก 14 ปี


คู่รักมาราธอนที่กลายเป็นเพียงอดี ตอีกคู่อย่ าง ซาร่ า โฮเลอร์ กับ เต้ย ธโนทัย ที่รักกันมากว่า 14 ปี และปีที่ 10 เต้ย ได้ทำเ ซอร์ไ พรส์ขอ ซาร่ า

แต่งง านเรียกว่าเป็นโมเ มนต์ที่เพื่อนๆ ต่ างเ ชียร์ให้แต่งง านกันเร็วๆ แต่สุดท้ ายก็ไม่มีความคื บหน้าใดๆ จ นทั้งคู่ออกมาย อมรับว่า ซาร่ าเต้ยเ ลิกกันแล้ว

3.แจ๊ค – คุณ จบความสัมพั นธ์รัก 6 ปี
เหลือเพียงความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอีกคู่ สำหรับแจ็ค แฟนฉัน และแฟนสาวนอกวงก าร คุณ

คุณัญญ า ซึ่งทั้ง แจ็ค และ คุณ ได้เปิดใจให้สัมภ าษณ์ไว้ถึงการปิดฉ ากรัก 6 ปีไว้เป็นการพูดคุยกันด้วยความเข้าใจ เรื่องของมือที่สามก็ไม่ใช่สาเ หตุของการเ ลิกร า

4. ปุ๊กลุก-ไมค์ จบอีกตำน านรักร่วมช่ องรัก 6 ปี
จบความสัมพั นธ์ฉันคนรักอีกคู่ สำหรับ ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ กับ ไมค์ ภัทรเดช ทั้งสองคนคบหาดูใจ

กันมา 6 ปี แม้จะไม่เคยพูดสถ านะว่าเป็นแฟน แต่ภาพและและก ารกระทำชั ดเจนมาก กระทั่ งฝ่ ายหญิงขอยุ ติความสัมพั นธ์เพื่อดูแลคุณแม่ที่กำลังป่ วยหนั ก ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้

ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ ก็ได้รับข่ าวร้ าย แต่ก็ยังเห็นไมค์ ภัทรเดชอยู่เ คียงข้างเสมอ
5. โบว์-มิกค์ ปิดฉ ากคู่จิ้น คู่จริง จบรัก 2 ปี

อีกคู่ที่แฟนคลั บเสียดายอย่ างมากสำหรับ โบว์ เมลดา กับ มิกค์ ท องระย้ า ทั้งสองคนเคยเ บรกหั วใจมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อ 6 ปีที่แล้ว จ ากนั้นเมื่อ 2 ปีก่อนสองคน

กลับมาเจอกันเล่นละครด้วยกันอีกครั้งและครั้งนี้ต่ างคนต่ างโสดทุกอย่ างจึงลงตัว กระทั่ งทั้งคู่ออกมาบอกข่ าวช็ อก พร้อมเ ผยเ หตุผลสั้นๆ ว่าทัศนคติไม่ตรงกั น

6. นิวเ คลียร์ – เ พชรจ้า เ หลือเพียงสถ านะความเป็นพ่อแม่ให้น้องไทก้า ช็ อกไปต ามๆ กันหลังจากเ สือสิ้ นลายอย่ าง ดีเจเ พชรจ้า วิเชียร

กุศลมโนมัย ออกมายอมรับแล้วว่า เ ลิกร ากับ นิวเ คลียร์ หรรษา เป็นที่เรียบร้ อย พร้อมทั้งเ ซ็นใบหย่-าและเหลือเพียงสถ านะความเป็นพ่อแม่ของลูกชายคนเดียว

น้องไทก้า เท่านั้น ซึ่งหากใครที่ติดต ามความรักของคู่นี้จะทราบว่า ทั้งคู่จั-บมือฝ่ าอุ ปสรรคมาอย่ างมากมายก่อนที่จะจ บลงด้วยการหย่ าร้ าง

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น